Skip to Content
no

Reviderer gassleveranser til POGC

desember 2, 2003, 08:00 CET

Statoil og Polish Oil and Gas Company (POGC) finner ikke grunnlag for en tidligere inngått avtale om betydelige leveranser av Statoil-gass til Polen.

Den opprinnelige gassalgsavtalen mellom Statoil og det statlige polske olje- og gasselskapet ble inngått 3. september 2001. Det var den siste avtalen som ble inngått med det daværende Gassforhandlingsutvalget (GFU). Denne avtalen skulle omfatte leveranser av fem milliarder kubikkmeter gass per år på platå.

Etter at de norske myndighetene i 2001 vedtok selskapsbasert gassalg fra norsk sokkel, ble avtalen med POGC splittet mellom de opprinnelige selgerne Statoil, Norsk Hydro, Shell og Total (tidligere TotalFinaElf) og POGC på linje med alle andre salgsavtaler for norsk gass, opplyser markedssjef Ole Gabriel Birkeland i forretningsområdet Naturgass.

Første forbehold for Statoils bilaterale gassalgsavtale med POGC forfalt 1. desember 2003.

"Partene finner at det ikke er grunnlag for å opprettholde en gassalgsavtale der forutsetningene ikke lenger er tilstede," sier Birkeland.

Statoil er i dag i dialog med POGC om mindre gassleveranser til Polen som må gå i transit gjennom eksisterende eller ny infrastruktur. Ifølge Birkeland er en intensjonsavtale (Morandum of Understanding) for videre samarbeid mellom POGC og Statoil under felles utarbeidelse.