Skip to content

Transocean Searcher til Åsgard

januar 19, 2004, 15:00 CET

Statoil har sendt hensiktsbrev til riggselskapet Transocean Offshore om innleie av bore- og kompletteringsriggen Transocean Searcher. Riggen leies inn av Åsgard-lisensen.

Oppdraget på Åsgard i Norskehavet omfatter boring av tre brønner i havbunnsrammen Q, en ny installasjon på Smørbukk Sør-feltet. I tillegg kommer 95 dager med annet brønnarbeid. Kontrakten inneholder dessuten opsjoner for forlengelse av oppdraget i tre perioder, hver på ett år. Kontraktens verdi er på om lag 300 millioner kroner, eksklusive opsjoner.

Transocean Searcher opererer for tiden i Sleipner-området i Nordsjøen. Arbeidet på Smørbukk Sør begynner i løpet av første halvår 2004.