Skip to Content
no

West Navigator til Norne

februar 3, 2004, 11:05 CET

Statoil har inngått avtale om leie av boreskipet West Navigator til boring av to brønner i Norne-området i Norskehavet. Avtalen er inngått på vegne av utvinningstillatelsene 128 og 159, henholdsvis Norne og Alve.

Oppdraget gjelder boring av en avgrensningsbrønn og en letebrønn, og arbeidet begynner i midten av mars. Avgrensningsbrønnen skal bores for å bestemme utstrekningen av et oljefunn som ble gjort i Alve-prospektet i 1990. Alve er lokalisert i naboblokken til Norne-feltet i sørvestlig retning.

Letebrønnen skal bores i Linerle-prospektet, nordøst for Norne-feltet. Linerle er et uutforsket prospekt som bores for å påvise tilleggsressurser til Norne-feltet.

"Statoil har benyttet boreskipet før, blant annet på Ellida-boringen i Norskehavet sist sommer. Skipet gjør jobben godt og er meget effektivt," sier Knut Christian Grindstad, letesjef for området Halten/Nordland ved Statoils letekontor i Harstad.

West Navigator, som eies av Statoil og Smedvig med 50 prosent hver, har dynamisk posisjonering og ankres ikke opp. Det gjør at skipet flytter seg lett. Det har dessuten to boretårn, noe som korter ned boretiden.

Oppdraget i Norskehavet er beregnet å ta to til tre måneder. Da er skipet ferdig med engasjementet for Statoil i denne omgang, og går til nytt oppdrag i Vest-Afrika fra sommeren.