Skip to content

Ormen Lange: Milliardkontrakt for bygg- og anleggsarbeider tildelt Skanska

mars 19, 2004, 12:30 CET

Hydro har i dag pĂĽ vegne av Ormen Lange-lisensen tildelt en kontrakt til en verdi av om lag 1 milliard kroner til Skanska for bygg- og anleggsarbeider i forbindelse med opparbeidelse av tomten for landterminalen pĂĽ Nyhamna i Aukra kommune.

Arbeidet omfatter tomteopparbeidelse, sjøvannstunneller, landfall for rørledninger, fjellagre for kondensat, konstruksjonskai, veier og plasser, lagringsomrüder, renseanlegg for avløp og nødvendige hjelpeanlegg og installasjoner for anleggsperioden, samt bygging av boligrigg, kantine og kontorer. Kontrakten inkluderer ogsü en opsjon for betongleveranser.

Ormen Lange er det største gassfeltet under utbygging pü norsk kontinentalsokkel. Feltet ligger 100 km utenfor Mørekysten pü en havdybde fra 800 til 1.100 meter. Planlagt gasseksport til England utgjør om lag 20 prosent av Norges gasseksport og 20 prosent av Storbritannias gassbehov.

Den ubehandlede brønnstrømmen fra Ormen Lange skal ilandføres til Nyhamna i Midt-Norge i to 120 km lange, 30” rørledninger. Her vil den bli prosessert, før den ferdige gassen blir eksportert i en nær 1.200 kilometer lang rørledning til Easington i Storbritannia.

Hydro er operatør for Ormen Lange i utbyggingsfasen som omfatter feltutbyggingen, gassprosesseringsanlegget, süvel som eksportrørledningsprosjektet. Shell er operatør for Ormen Lange-feltet og landanlegget i produksjonsfasen, mens Gassco er operatør for eksportrørledningen i driftsfasen.

Kontraktstildelingen er betinget av at regjeringen godkjenner Plan for utbygging og drift (PUD) og Plan for anlegg og drift (PAD). Produksjonsstart pĂĽ Ormen Lange-feltet skal etter planen finne sted i oktober 2007.

Partnere i Ormen Lange:

Hydro (operatør for utbyggingsfasen) 18,0728 %
Shell (operatør for driftsfasen) 17,0375 %
Petoro 36,4750 %
Statoil 10,8441%
BP 10,3420 %
ExxonMobil 7,2286 %

 

Les mer:

Nyheter om Ormen Lange-prosjektet