Skip to content

På topp innen bærekraftig utvikling

mai 27, 2004, 13:15 CEST

Statoil er rangert som nummer tre av 23 oljeselskaper som er målt på etikk, miljø og sosialt ansvar. Meglerhuset Goldman Sachs utførte undersøkelsen på oppdrag fra FN i perioden november 2003 til februar 2004.

I rapporten Goldman Sachs Energy Environmental and Social Index måles oljeselskapene blant annet på utslipp som skader klima og miljø, menneskerettigheter, sikkerhet og åpenhet.

"Det er gledelig at vi er rangert helt i toppen i denne rapporten. Dette viser at vi er på rett vei i arbeidet knyttet til bærekraftig utvikling," sier Rolf Magne Larsen, direktør for enheten Landanalyse og samfunnsansvar.

Statoil la også nylig fram årets bærekraftrapport Åpenhet og tillit. Dette har gitt basis for et ønske fra internasjonale investorer om å møte Statoil og høre mer om helse, miljø, sikkerhet (HMS), etikk og sosialt ansvar.

Rolf Magne Larsen og Lars Troen Sørensen, som er rådgiver i Investor relations, hadde nylig møter med en rekke investorer i London og Paris for å presentere selskapets arbeid innen HMS, etikk og sosialt ansvar.

"Noen av de store investorene er interessert i oss fordi de har begynt å se nærmere på denne typen kriterier. Social Responsible Investment er etterhvert blitt et innarbeidet begrep i det internasjonale finansmarkedet," sier Larsen.

"Stadig flere investorer synes det er viktig å kartlegge selskapenes forventede resultater innen HMS, etikk og sosialt ansvar i tillegg til deres forventede økonomiske resultater," forklarer han.

Lars Troen Sørensen sier at Statoil kommer til å holde liknende møter med investorer med jevne mellomrom.

"Møtene er verdifulle fordi de gir oss en tilbakemelding på hva representanter for vår omverden er opptatt av. Det er ingen tvil om at investorene betrakter Statoil blant de fremste innen HMS, etikk og sosialt ansvar," sier Troen Sørensen.