Skip to content
no

Bytter andeler med Total

juni 18, 2004, 09:00 CEST

Statoil har inngått en avtale med Total om bytte av eierandeler på norsk sokkel.

Dette innebærer at Totals eierinteresser i de Statoil-opererte feltene Mikkel og Åsgard i Norskehavet blir harmonisert samtidig som Statoil overtar en andel fra Total i det Hydro-opererte Tune-feltet i Nordsjøen.

"En eiermessig utjevning gir åpenbare driftsfordeler og forenkler beslutningsstrukturen i området. Avtalen er et skritt i riktig retning for å få dette til," sier Thor Haakon Helgesen, direktør for Halten/Nordland-området.

Gjennom avtalen får Total en andel på 7,65 prosent i Mikkel, det samme som selskapet har i Åsgard i dag.

Total øker sin eierandel i Kristin-feltet i Norskehavet med tre prosent og får lik eierandel i de tre utvinningstillatelsene 134, 199 og 257 som omfatter Kristin.

Avtalen medfører også delvis balansering av eierandeler i Oseberg-området i Nordsjøen. Statoil får 10 prosent fra Total i Tune, som er en satellitt til Hydros Oseberg-felt. Gass-feltet Tune kom i produksjon i oktober 2003.

Dermed blir Total fullt ut utjevnet mot Oseberg og Statoil blir mer balansert i området. Avtalen medfører i tillegg betaling av et kontant vederlag til Statoil.

Etter transaksjonen med Total har Statoil en eierandel i Mikkel på 33,97 prosent og 41,6 prosent i Kristin-feltet. I Tune er Statoils eierandel 10 prosent.

Avtalen er avhengig av godkjenning fra norske myndigheter.