Skip to Content
no

Forskerpris for geofysisk innsats

juni 25, 2004, 07:00 CEST

Professor Bjørn Ursin ved institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk ved NTNU er tildelt Statoils forskerpris for 2003.

Ursin får prisen for sin 30 år lange innsats for forskning og utdanning innen petroleumsgeofysikk, en nøkkelteknologi for Statoil innen leting og reservoarstyring.

"Bjørn Ursin har levert ett av de viktigste vitenskaplige bidrag gitt av en enkeltperson innenfor geofysikken. Hans arbeid har bidratt til at vi har økt utvinningen på norsk sokkel,” sier forskningsdirektør Ingve R. Theodorsen i Statoil.

Ursin har publisert over 160 fagartikler og vært veileder for 23 doktorgradsstudenter. Av disse har ti i dag sitt virke i Statoil.

Statoils forskerpris deles ut årlig til en ekstern forsker i Norge som har utført arbeid av vesentlig betydning for selskapet.

Prisen er en anerkjennelse av forskningsresultat på høyt internasjonalt nivå og skal være en inspirasjon og støtte til videre forskning.

Årets pris er den 13. i rekken og består av et kunstverk og 200 000 kroner.

Prisoverrekkelsen fant sted på Statoils forskningssenter i Trondheim torsdag 24. juni.