Skip to Content
no

Videre med Svale og Stær

juli 2, 2004, 13:00 CEST

Plan for utbygging og drift (PUD) for de to Norne-satellittene Svale og Stær i Norskehavet er godkjent av Olje- og energidepartementet.

Utbyggingsplanen går ut på at Svale og Stær bygges ut med til sammen tre havbunnsrammer som kobles opp mot produksjonsskipet Norne. Noen mindre modifikasjoner på skipet blir nødvendig. Åtte brønner skal bores fra oktober i år, og de første begynner å produsere fra høsten 2005. Forventet produksjon fra de to satellittene er i underkant av 70.000 fat olje per dag.

Beregnede investeringer i forbindelse med ubyggingen er om lag 3,6 milliarder kroner.

Fire kontrakter er nylig tildelt i forbindelse med utbyggingen. Stolt Offshore skal levere og installere fleksible stigerør og vanninjeksjonsrør. Stolt skal også utføre marine operasjoner som omfatter installasjon av kontrollkabel og manifolder, samt oppkobling av undervannssystemene. De to kontraktene er verdt til sammen cirka 200 millioner kroner.
Technip Offshore er tildelt arbeidet med legging av produksjonsrør samt rør for gassløft. Kontrakten er verdt i underkant av 100 millioner kroner.
Nexans Norway skal levere varmekabler og stigerør. Denne leveransen har en verdi på 56 millioner kroner.

Avtalene er signert av operatøren Statoil på vegne av rettighetshaverne i utvinningstillatelse 128; Petoro (24,5 prosent), Hydro (13,5), Eni (11,5) Shell/Enterprise (10) og Statoil (40,5 prosent).