Skip to Content
no

Stor etterspørsel etter Statoil-aksjer

juli 19, 2004, 13:30 CEST

Statens salg av aksjer i Statoil til private investorer ble nesten fulltegnet i perioden 12. til 16. juli.

Totalt ble 16,76 millioner aksjer solgt til en samlet verdi av over 1,4 milliarder kroner. Rundt 7300 private, mindre aksjonærer kjøpte aksjer de fem dagene salget varte.

"Det er positivt at salget mobiliserte så mange private kjøpere. Det viser at det er stor interesse for Statoil i markedet," sier Mari Thjømøe, direktør for Investor relations i Statoil.

Privatpersoner kunne kjøpe fra 50 til 10.000 aksjer. Prisen var satt til 85 kroner per aksje.

DnB NOR Markets var hovedtilrettelegger for salget.

Den 6. juli solgte Staten 100 millioner aksjer til institusjonelle investorer gjennom investeringsbanken Lehman Brothers. Med det siste salget foretatt av DnB NOR er privateid andel av aksjene i Statoil økt fra 18,3 prosent til 23,7 prosent.

Kontaktpersoner:

Mari Thjømøe, direktør Investor relations, +47 90 77 78 24 (mobil)

Thore E. Kristiansen, direktør Investor relations i USA, + 47 91 66 46 59 (mobil)