Skip to Content
no

Ny boremetode på Gullfaks

august 24, 2004, 09:05 CEST

For første gang på norsk sokkel er det brukt underbalansert boreteknologi. Brønnen ble boret i Statoil-regi på Gullfaks-feltet i Nordsjøen.

Teknologien ble brukt for boring av kappebergarten i brønn C-05 fra Gullfaks C-plattformen. Halliburton, som har lang erfaring med underbalansert boring internasjonalt, utførte i samarbeid med borekontraktøren Prosafe boringen for Statoil.

"I Gullfaks-reservoaret ligger det igjen olje til en verdi av anslagsvis 1,2 milliarder kroner som det ikke vil være mulig å få opp ved konvensjonell boring. Nå da vi har lykkes med å bore i underbalanse, kan tilgjengelighet til disse reservene bidra til å forlenge produksjonen på Gullfaks C," sier Johan Eck-Olsen, prosjektleder for underbalanserte operasjoner i Statoil.

Øvre del av kappebergarten i Shetland-strukturen har sprukket opp som følge av vanninjeksjon. Differansen mellom poretrykket og fraktureringstrykket er liten, det er derfor vanskelig å bore takbergarten konvensjonelt. Allerede seinere i høst skal neste brønn bores underbalansert fra Gullfaks C.

Ved konvensjonell boring fylles brønnen med tungt boreslam. Vekten fra slammet må lage et trykk nede i brønnen som er større enn trykket i formasjonen som bores for å forhindre at vann, olje og gass strømmer inn i brønnen.

Ved underbalansert boring brukes det et lettere boreslam slik at trykket i brønnen blir lavere enn trykket i formasjonen som bores. Resultatet er at formasjonsvæske strømmer kontrollert inn i brønnen under boring. Væsken samles opp og føres kontrollert inn i prosessanlegget på plattformen i borefasen.

"På sikt gir innføring av denne teknologien Statoil mulighet til å få mer ressurser ut av felt som Kvitebjørn i Nordsjøen, som settes i produksjon i høst. Allerede etter ett års produksjon vil reservoartrykket ha sunket så mye at underbalansert boring kan bli aktuelt," sier Eck- Olsen.

Han legger til at Statoil også ser på muligheter internasjonalt for bruk av underbalansert boring for å optimalisere produksjon og levetid på felt selskapet opererer, eksempelvis i Algerie og Iran.