Skip to Content
no

Studietur til Svalbard

august 27, 2004, 09:00 CEST

For femte år på rad inviterer Statoil studenter innen petroleumsrelaterte fag med på Svalex-ekspedisjonen til Svalbard.

I år deltar rundt 90 vordende geologer, geofysikere, petroleumsteknologer, reservoaringeniører og borefolk sammen med 30 professorer, gjester og representanter fra universiteter og høgskoler i Norge.

"Målet med Svalex-prosjektet er å styrke undervisningen ved universiteter og høyskoler, og få et best mulig rekrutteringsgrunnlag for vår virksomhet," sier Jon Martin Huslid, som er prosjektansvarlig for Svalex på vegne av Teknologi-enheten i Statoil.

Ideen bak Svalex er å introdusere studenter til hele verdikjeden innen geologi- og geofysikkvirksomheten. Ekspedisjonen gir dessuten nyansatte i Statoil god erfaring, ikke minst med tanke på selskapets internasjonalisering. Nytt av året er at det deltar studenter fra andre land enn Norge, blant annet fra Russland og Nigeria. Dette er land som Statoil har virksomhet i.

For at studentene skal få innsikt i teknikken rundt seismikk-skyting, har Fiskeridirektoratet stilt sitt seismikkfartøy M/S G.O. Sars til disposisjon. Seismikk-skytingen skal foregå i fjordene rundt Svalbard, opplyser Huslid. Cruise-skipet M/S Nordstjernen brukes til å losjere deltakerne i Svalex-prosjektet.

Statoil samarbeider med universitetene på Svalbard, i Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo og Høgskolen i Stavanger om Svalex-prosjektet. Studieturen er lagt opp som en tverrfaglig case basert på læring i felten, der naturen og geologien på Svalbard utgjør en perfekt scene.

Programmet på Svalbard går fra 23. august til 4. september.