Skip to Content
no

Ny eierstruktur i Naturkraft

september 22, 2004, 11:00 CEST

Eierne av Naturkraft AS – Statkraft SF, Norsk Hydro ASA og Statoil ASA – er i dag, 22. september, blitt enige om en endring i eierstrukturen i Naturkraft AS.

Statoil vil overdra sine aksjer til Statkraft og Hydro som deretter vil eie Naturkraft, hver med 50 prosent eierandel.

Naturkraft ble i 1997 gitt konsesjon for bygging og drift av gasskraftverk på Kårstø og Kollsnes.

Eierne er enige om at konsesjonen for bygging av et gasskraftverk på Kollsnes ikke vil bli realisert av Naturkraft, og myndighetene er informert om dette.

Som ledd i restruktureringen er det besluttet at Naturkraft beholder konsesjonen for bygging av gasskraftverk på Kårstø, hvor de gjenværende eierne har som intensjon å realisere et prosjekt.

– Vi er godt fornøyd med avtalen vi er kommet fram til. Forholdene ligger nå godt til rette for å øke bruken av norsk gass innenlands, sikre videre industriutvikling og energiforsyning, sier generaldirektør Eivind Reiten i Hydro, konsernsjef Bård Mikkelsen i Statkraft og direktør Einar Strømsvåg i Statoil i en felles uttalelse.