Skip to Content
no

Foreslår avgiftslette for svovelfritt drivstoff

oktober 7, 2004, 15:10 CEST

– Regjeringens forslag til avgiftsincentiv for svovelfritt drivstoff er svært gledelig både med tanke på miljøet og for Statoil, sier Bjørn Kåre Viken, direktør på det Statoil-opererte raffineriet på Mongstad.

Et avgiftsincentiv vil sikre en enkel og rask overgang til svovelfritt drivstoff i Norge.

– Vi forventer at det norske drivstoffmarkedet vil være svovelfritt tidlig i 2005 om dette forslaget blir vedtatt, sier Viken.

Avgiftsincentivet ble presentert i forbindelse med regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2005, som ble lagt fram 6. oktober. Regjeringen foreslår at avgiften for dagens kvalitet økes med to til tre øre per liter samtidig som avgiften for svovelfrie kvaliteter settes to øre lavere enn dagens avgiftsnivå.

Ifølge et EU-direktiv skal svovelfritt drivstoff fases inn fra og med 2005, og innen 2009 skal all bensin og diesel være svovelfri.

På Mongstad-anleggene er det investert mer enn en milliard kroner for å kunne produsere svovelfritt drivstoff.

– Vi er godt forberedt på å møte EU-kravene, sier Viken.