Skip to Content
no

Beste rapportering på bærekraft

november 9, 2004, 12:55 CET

Statoil har i dag, 9. november, fått en norsk pris for beste rapportering innen bærekraftig utvikling for 2003.

En rekke organisasjoner står bak prisen. Blant disse er Grip (stiftelsen for bærekraftig produksjon og forbruk som er opprettet av Miljøverndepartementet), Næringslivets hovedorganisasjon, Finansnæringens hovedorganisasjon og Den norske revisorforening.

Organisasjonene vurderer blant annet ytre miljø, sosiale aspekter og økonomiske forhold.

Statoil fikk prisen for beste rapportering om samfunnsansvar for rapporten Om åpenhet og tillit.

– Vi er svært glade for denne prisen. Dette er en anerkjennelse for Statoils bærekraftrapportering. I vårt arbeid har vi lagt stor vekt på å legge fram en rapport som er tydelig på til dels kompliserte temaer, sier Rolf Magne Larsen, direktør for enheten Landanalyse og samfunnsansvar.

Han legger til at prisen også er en anerkjennelse for det Statoil faktiske gjør innen samfunnsansvar. Dette omfatter blant annet arbeidet med å redusere klimagassutslipp, vern av biologisk mangfold, dialog med omverdenen, sosiale investeringer og utviklingen av selskapets HIV/aids-policy.

Prisen har til formål å stimulere norske bedrifter til bedre rapportering om samfunnsansvar og miljø. Den skal også øke interessen og bevisstheten knyttet til bærekraftig utvikling, samfunnsansvar og miljø.

I begynnelsen av november rangerte konsulentselskapet Sustainability, det amerikanske ratingbyrået Standard & Poor og United Nations Environment Programme Statoil som nummer 13 blant de 50 beste selskapene i verden innen rapportering om bærekraft.

I september ble Statoil rangert som beste energiselskap i verden på bærekraft av bærekraftindeksen Dow Jones Sustainability Index. Selskapet er tidligere notert på bærekraftindeksene FTSE4Good Europe. Disse bærekraftindeksene vurderer selskapene opp mot såkalte SRI-kriterier (Socially Responsible Investment).