Skip to content

Ny avtale for tre forsyningsfartøyer

desember 2, 2004, 10:20 CET

Hydro har inngått intensjonsavtale med Farstad Shipping for tre forsyningsfartøyer til bruk i Hydros virksomhet på norsk sokkel. Kontrakten innebærer bygging av to nye fartøyer. Avtalen har en samlet verdi på om lag en milliard kroner.

Skipene vil være de første som tar i bruk utstyr for automatisk håndtering av lasteslanger. Dette vil gi en betydelig styrking av sikkerheten for dekksmannskapet.

Intensjonsavtalen omfatter befraktning av fartøyet "Far Symphony" i fem år fra april 2005 og de to nybyggene i ti år fra henholdsvis august 2005 og oktober 2006.

– Med denne avtalen vil vi få en flåte med moderne forsyningsfartøyer som kan dekke hoveddelen av logistikkbehovet for Hydros operatørvirksomhet på norsk sokkel i mange år framover. Fartøyene vil bli bygd etter de mest moderne krav til forsyningsfartøy og vil bidra til en sikker, miljøvennlig og effektiv forsyningstjeneste for våre offshoreinstallasjoner, sier Sjur W. Knudsen, som er leder for Hydros logistikkvirksomhet på norsk sokkel.

Hydro har gjennom prosjektet "Sikker lasthåndtering" tatt initiativ til å utvikle ny teknologi for å øke sikkerheten for dekksmannskapene på forsyningsfartøyene. Kranløft og håndtering av lasteslanger for diesel, vann og andre bulklaster til plattformene innebærer en sikkerhetsrisiko for dekksmannskapene. De nye forsyningsfartøyene vil være de første til å ta i bruk nye løsninger som nå er under uttesting. Dette vil innebære en betydelig styrking av sikkerheten til dekksmannskapet.

"Far Symphony" er et moderne forsyningsskip som har vært på kontrakt med Hydro siden det forlot verftet i 2003. De to nye skipene vil være av typen UT 751 E, som har spesielt stor kapasitet både på og under dekk. Skipene vil bli utrustet med dieselelektrisk fremdriftsmaskineri med katalysator-renseanlegg for eksosgass. Dette vil gi betydelig reduksjon i NOx-utslipp.