Skip to content
no

Nye Tyin - viktig nytt bidrag til norsk energiforsyning

desember 2, 2004, 06:00 CET

Nye Tyin kraftverk i Øvre Årdal i Sogn ble offisielt åpnet av Hydro 2. desember. Etter en oppgradering til 1,3 milliarder kroner er strømproduksjonen økt med 15 prosent uten at det er foretatt nye, vesentlige inngrep i naturen.

Selv om den høytidelige åpningen foregikk torsdag, har det nye kraftverket vært i produksjon siden 1. oktober. Nye Tyin kan produsere 200 GWh mer strøm i året enn det gamle kraftverket. Produksjonen er markedsstyrt og kan stanses og startes opp igjen inntil fem ganger i døgnet – avhengig av kraftetterspørselen. Når produksjonen vanligvis går halvparten av døgnet, skyldes det at det ikke er tilstrekkelig vann i Tyin til døgnkontinuerlig drift.

– Nye Tyin er den største kraftutbyggingen i Norge de siste 10 årene, og den største rehabiliteringen som er gjennomført av noe norsk kraftverk. Det har vært en glede å jobbe med dette naturvennlige prosjektet, som bidrar med sterkt etterspurt kraft til markedet, samtidig som inngrepene som er gjort i naturen, vil bli leget raskt, sier Knut Johan Malvik, ansvarlig for kraftproduksjon i forretningsområdet Olje & Energi i Hydro.

Åpningsmarkeringen foregikk i selve kraftverkhallen, som ligger 1.600 meter inne i fjellet i bunnen av en tunnel fra Temrebakkene i Øvre Årdal. Ordfører Arild Ingar Lægreid i Årdal kommune trykket på knappen som startet aggregatene i kraftverket.

Fortsatt underskudd på kraft i Norge

– For Hydro, som et komplett energiselskap, er det viktig å bidra til energiforsyningen. Mer effektiv utnyttelse av vannkraften kan være en av veiene å gå, men også offensiv satsning på vindkraft og økt innenlands bruk av gassen fra norsk sokkel er viktige muligheter, kommenterer konserndirektør Tore Torvund i Hydro.

Hydro anslår at Norge har et uutnyttet potensial innen vannkraft på 12 TWh. Likevel er importen av kraft stor hvert år. I 2015 vil Norge i et normalår ha et underskudd på kraft på 15 TWh, dersom ingenting gjøres. I et land med stor andel kraftkrevende industri er det utfordrende at tilveksten i produksjonen er lavere enn økningen i etterspørselen.

– Etterspørselen etter kraft øker stadig i Norge, og med et voksende underskudd på kraftbalansen, er det naturlig å se på alle muligheter for å sikre Norge og norsk industri tilstrekkelige mengder energi, framholder Torvund.

 

 

 

 

 

 

 

Nye Tyin i korte trekk

  • Byggestart i september 2001
  • Produksjonsstart 1. oktober 2004
  • Total investering på 1,3 milliarder kroner
  • Gjennomsnittlig årsproduksjon på 1.400 GWh
  • To nye generatorer, hver på 187 MW
  • Nye tunneler på til sammen 21 kilometers lengde
  • Ny kraftstasjon 1.600 meter inne i fjellet
  • Samlet fallhøyde på 1.040 meter
  • Høyeste vannføring på 40.000 liter/sekund
  • Kraftstasjonen fjernstyres fra Rjukan