Skip to Content
no

Funn på britisk sektor

desember 8, 2004, 13:10 CET

ChevronTexaco har påvist et betydelig funn av olje og gass i Rosebank/Lochnagar-strukturen på britisk sektor i Atlanterhavsmarginen nær grenselinjen mellom Storbritannia og Færøyene. Statoil har en andel på 30 prosent i blokkene hvor funnet er gjort.

Funnet ble gjort med brønn 213/27-1Z i et område som ligger mellom britisk kontinentalsokkel og færøysk sektor, på 1100 meters havdyp.

Boreskipet West Navigator boret brønnen i Færøy-Shetland kanalen til en total dybde på 3607 meter. Brønnen ble ikke testet.

Boreoperasjonen var ferdig 30. august.

Ifølge operatøren og partnerne skal det foretas ytterligere boring for å kvantifisere størrelsen av funnet.

– Vi er svært optimistiske når det gjelder betydningen av dette funnet for Statoil, sier Gregory Himes. Han er direktør for enheten Global leting, tidligere Sovjet-statene og Europa i forretningsområdet Internasjonal undersøkelse og produksjon.

– Vi håper funnet vil føre til ytterligere letesuksess på britisk sokkel og på Færøyene, sier Himes.

Rosebank/Lochnagar ligger i lisens P1026 som omfatter blokkene 213/26 og 213/27. Statoil kjøpte seg inn i lisensen i januar i år.

I forkant av boringen som førte til funnet, fikk partnerne tildelt andeler i fem blokker i samme område i den 22. runden på britisk sokkel. Statoil har en andel på 30 prosent i alle fem blokkene.

Rettighetshaverne er ChevronTexaco (operatør) med 40 prosent, Statoil (30), OMV (20) og Dong (10).