Skip to Content
no

Invitasjon til handling - hvordan utøve samfunnsansvar

desember 19, 2004, 08:00 CET

Hydro har utviklet en egen håndbok for hvordan man utøver samfunnsansvar. Dette er en "invitasjon til handling" som er rettet mot alle ledere i Hydro, og som skal være til inspirasjon for hele selskapet.

Den første Hydro-boken om samfunnsansvar (Corporate Social Responibility - CSR) het "Invitasjon til dialog" og ble utgitt i 2000. Den var en innføring i det stadig viktigere CSR-området, der ulike problemstillinger ble tatt opp og drøftet, og det ble mottatt tilbakemeldinger. Hydro har gradvis gjort seg kjent med de utfordringer og muligheter som er knyttet til en samfunnsmessig ansvarlig atferd, og har på bakgrunn av dette utarbeidet et direktiv for samfunnsansvar i tillegg til et sett med atferdsregler ("Code of Conduct").

Den nye håndboken "Invitation to Action" er et verktøy som skal hjelpe ledere å ta problemstillinger som gjelder samfunnsansvar inn i forretningsplanleggingen og i det daglige arbeid.

– Det er en utdyping av CSR-direktivet, og gir en nærmere forklaring på våre prinsipper og metoder, sier Arvid Halvorsen, leder av Hydros enhet for samfunnsansvar.

En nyvinning

– Vi har ikke sett denne typen utgivelser i andre selskaper, og vi tror at "Invitation to Action" vil være av interesse også for et eksternt publikum, kommenterer Sverre Bjerkomp, som har vært ansvarlig for utarbeidelsen av den nye håndboken sammen med Marte Lerberg Kopstad i CSR-enheten i Hydro.

– Dette har vært en omfattende prosess. Vi har forsøkt å gi svar på behov som er kommet fra linjeledelsen i Hydro, og vi har også fått innspill fra mulige brukere. Vi håper håndboken er blitt et nyttig verktøy, sier Lerberg Kopstad.

Det første hovedkapittelet angir enkelte viktige problemstillinger og gir eksempler og dilemmaer i forhold til de viktigste prinsippene i CSR-direktivet - menneskerettigheter, integritet, mangfold, dialog og bærekraftig utvikling. Dette følges av et kapittel som angir et rammeverk for hvordan man kan utøve samfunnsansvar.

– Vi tror denne håndboken vil hjelpe folk med å forstå at CSR er en integrert del av en virksomhet, og ikke noe som kommer i tillegg. Rammeverket og framgangsmåtene som er beskrevet i boken, bør gi grunnlag for å utarbeide en effektiv CSR-praksis i organisasjonen i forbindelse med ulike utfordringer og hendelser som oppstår, sier Halvorsen.

Les den nye håndboken:

Invitation to Action (PDF 3,6 MB, engelsk tekst)