Skip to content

Ormen Lange-utbyggingen i rute

mars 10, 2005, 08:00 CET

En rekke bedrifter i Norge og i utlandet er godt i gang med Ormen Lange-utbyggingen, og utover vüren starter en rekke nye aktiviteter pü land og til havs. Torsdag holdt det Hydro-ledete prosjektet pressekonferanse pü Nyhamna i Møre og Romsdal og markerte overgangen til en ny fase. Snart kan selve byggingen av landanlegget ta til.

Arbeidet med ü klargjøre tomta for landanlegget pü Nyhamna har pügütt siden april i fjor. Skanska har planert tomten, bygd veier og anleggskai, og tilrettelegger nü for landfall av rørledningene fra gassfeltet og sprenger ut fjellhallene og sjøvannstunneler.

Nü starter det bygningsmessige arbeidet i form av legging av rør i bakken og støping av fundamenter og bygg. Da flytter store kontraktører, med Aker Stord og Vetco Aibel i spissen, inn pü Nyhamna. I 2006 vil de mekaniske installasjonene komme pü plass. Og 2007 vil gü med til fullføring, uttesting og oppstart.

Bemanningen pü anlegget vil øke fra rundt 500 i mars til en topp pü opptil 2.500 mennesker tidlig i 2006.

Undervannstasjonene tar form

FMC Kongsberg lager produksjonsutstyr som skal plasseres på havbunnen til høsten, og ved Grenland-gruppens verft i Tønsberg tar de enorme undervannsstasjonene på 44 ganger 33 ganger 15 meter form. Like over påske skal manifoldene løftes opp på brønnrammene. I august skal produksjonsstasjonene installeres på 900 meters dyp på Ormen Lange-feltet av et av verdens største løftefartøy – "Thialf" fra Heerema.

Rørledningene inn til land mü passere Storegga-rasomrüdet og gü gjennom et sterkt kupert bunnlandskap. Deretter skal de opp den bratte rasveggen. For ü redusere antallet frie spenn for rørledningene er det gjort rutevalg gjennom passasjer og i bue rundt hindringer, slik at rørene kan legges der det er minst problematisk terreng. Samtidig prepareres sjøbunnen før legging, büde ved hjelp av graving og steinfyllinger.

Graving pĂĽ 1.000 meters dyp

Snart vil steininstallasjonsfartøyet "Tertnes" fra Van Oord gjenoppta arbeidet med ü danne støtte for rørledningen slik at det ikke blir spenn pü mer enn 50 meter. I fjor ble rundt 400.000 tonn stein installert, men fortsatt gjenstür et par millioner tonn!

Prosjektet har også god hjelp av Nexans' Spider-teknologi – to nyutviklete, fjernstyrte undervanns gravemaskiner som forbereder havbunnen for rørlegging i bratte skråninger og kupert terreng langt under havoverflaten. Dette arbeidet starter i april i år og vil pågå til ut på høsten. Nexans har også opsjon for lokal nedgraving av rør etter rørinstallasjon i 2006 og 2007.

Verdens lengste rørledning under vann

De neste to ürene skal 100.000 rør males innvendig og belegges med asfalt og betong ved Bredero Shaw i Farsund, før de er klare for installasjon i Nordsjøen. Det vil kreve over en million tonn betong og 25.000 tonn armeringsjern.

Til våren begynner to av verdens største rørleggingsfartøyer – Stolt Offshores fartøy "LB200" og "Solitaire" fra Allseas – å legge den 1.200 kilometer lange Langeled-rørledningen mellom Aukra i Møre og Romsdal og Easington i England, samt rørledningene fra feltet til land. Mer enn en million tonn stål går med, og produksjonen av rør vil legge beslag på en tredjedel av verdens samlede produksjonskapasitet for denne type rørledning.

Et krevende pionerprosjekt

Ormen Lange er et pionerprosjekt pü norsk sokkel. Feltet ligger i et omrüde av Norskehavet med klimatiske og oseanografiske forhold som gjør Ormen Lange til et av verdens mest krevende gassutviklingsprosjekter. Kombinasjonen av stort havdyp, sterkt kupert havbunn, spesielle strømningsforhold, temperaturer under frysepunktet, samt utfordrende vind- og bølgekrefter, har stilt ekstraordinÌre krav til alle involverte parter i prosjektet.

Ledet an av utbyggingsoperatøren Hydro har viktige deler av det norske forsknings- og industrimiljø vÌrt engasjert for ü utrede og finne svar pü mange nye og spesielle problemstillinger i forhold til hva man hittil har vÌrt stilt overfor ved olje- og gassutbygginger pü norsk sokkel.

Viktige milepĂŚler fremover

  • 29.-31. mars i Tønsberg: De to brønnrammene (templates) bli kjørt ut av hallene og ned pĂĽ kaia, der kranbĂĽten "Uglen" vil løfte pĂĽ manifoldene – den første trolig 29. og den andre trolig 31. mars. Representanter fra Hydros ledelse vil delta.
  • April: Nexans starter sjøbunnsbearbeiding. Kontrakten omfatter graving og massefjerning i traseer for rørledninger og kabler i kupert terreng mellom Ormen lange-feltet og Nyhamna. Det vil bli benyttet to nyutviklete, fjernstyrte undervannsgravemaskiner – sĂĽkalte Spiders – som skal utføre gravearbeider i bratt sjøbunnsterreng pĂĽ dypt vann i Storeggaraset. Dette arbeidet starter i april i ĂĽr og vil pĂĽgĂĽ til ut pĂĽ høsten. Spiderne vil bli operert fra fartøyet "Geofjord". Nexans er en viktig brikke i arbeidet med kanskje verdens mest krevende rørleggingsprosjekt.
  • 20. mai: "Solitaire" starter rørleggingen fra Nyhamna, først med inntrekking. Det blir et spektakulĂŚrt skue – skipet med stingeren er like langt som fem jumbojetter.
  • Juli/august: Installasjon av undervannsstasjonene pĂĽ 900 meters dyp av "Thialf" – verdens største løftefartøy.

Les mer om Ormen Lange:

www.ormenlange.com