Skip to Content
no

Borer brønn i Barentshavet

april 4, 2005, 09:00 CEST

Statoil har begynt boringen av en letebrønn i Guovca-prospektet i Barentshavet. Boreriggen Eirik Raude startet brønnen 2. april.

Statoil hadde planlagt å bore letebrønnen Uranus i Barentshavet før Guovca, men måtte omprioritere boreprogrammet fordi overlevering av riggen fra Hydro ble forsinket.

Arbeidet med å bore og ferdigstille Guovca er antatt å ta mellom 20 og 30 dager.

Når Guovca er avsluttet, skal Eirik Raude til Norskehavet for å bore en letebrønn i det Statoil-opererte Tulipan-prospektet i blokk 6302/6.

Deretter skal den tilbake til Barentshavet for å bore letebrønnen Uranus til høsten.

– Vi har iverksatt en rekke tiltak som skal ivareta sikkerheten og miljøet under boringen. Dette omfatter grundig planlegging og trening av personell i samarbeid med riggoperatøren og andre leverandører, sier Statoils letesjef i Barentshavet Ørjan Birkeland.