Skip to content

Oppstart for Snøhvit-rørlegging

april 20, 2005, 13:00 CEST

Leggingen av hovedrørledningen som skal bringe brønnstrømmen fra Snøhvit-feltet i Barentshavet inn til prosessanlegget Hammerfest LNG på Melkøya er i gang.


Støttefartøyet Seaway Petrel assisterer Solitaire under leggingsarbeidene. Foto: Statoil

Rørleggingsfartøyet Solitaire startet mandag 18. april leggingen av den 143 kilometer lange hovedrørledningen fra vestsiden av Melkøya.

Fartøyet fortsetter ut mot Snøhvit-feltet med en hastighet på tre til seks kilometer i døgnet.

– Leggingen av hovedrørledningen betyr at en viktig bit i det store Snøhvit-puslespillet kommer på plass. Svært mange ting skal klaffe for at en slik operasjon skal gå greit, og det at vi her opererer så langt nord gir ekstra utfordringer på logistikk-siden, sier Olav Hagland, leder av rørledningsdelen av Snøhvit-prosjektet.

Om bord på Solitaire sveises 12,2 meter lange rørlengder sammen i en kontinuerlig prosess. Rørene mates ut gjennom en rampe (stinger) akterut, som sørger for at hovedrøret får riktig kurve under leggingen.

Solitaire tilføres nye rør av tre rørtransportbåter som går i skytteltrafikk mellom fartøyet og rørlagringsområdet på Polarbase ved Hammerfest så lenge leggingen pågår.

Rørene har en ytre diameter på 28 tommer og er laget i stål med et ytterlag av armert betong. Hvert rør veier mellom 8 og 10 tonn. Totalt går det med vel 11.000 rørlengder til hovedrøret.

Hovedrørleggingen ventes fullført mot slutten av mai.

Se flere detaljer om rørleggingen her.