Skip to Content
no

Økte inntekter på Norne

mai 4, 2005, 15:00 CEST

For å øke utvinningen i det Statoil-opererte Norne-feltet i Norskehavet er det besluttet å installere en ny brønnramme og bore to nye brønner.

Rammen skal knyttes opp mot eksisterende brønnrammer på feltet. Konseptet gir også mulighet for senere å bore to ekstra brønner.

Investeringene er beregnet til 800 millioner kroner som resulterer i en økt utvinning på godt over 10 millioner fat olje.

– Alle brønnslisser på de eksisterende rammene er i dag i bruk til produksjon eller injeksjon, sier prosjektkoordinator Kjell Helge Eide.

– Sidestegsboring, som gir økt og framskyndet utvinning, fra eksisterende brønner har til nå vært brukt for å rekke nye brønnmål. Den totale oljeutvinning på Norne økes ved å installere en ny ramme og bore de nye brønnene fra denne rammen, opplyser Eide.

Brønnrammen skal etter planen installeres i september, mens brønnene skal bores og ferdigstilles slik at produksjon fra den nye rammen kan startes allerede høsten 2006.

Statoil har gjennomført en rekke tiltak for å utnytte infrastrukturen i Norne-området optimalt. Urd (tidligere kalt Svale og Stær) bygges ut med til sammen tre havbunnsrammer som kobles opp mot produksjonsskipet Norne. Produksjonen starter allerede til høsten.