Skip to content

- Forutsigbarhet viktig i Barentshavet

mai 10, 2005, 23:00 CEST

I et h√łringsinnspill gir Hydro st√łtte til hovedtrekkene i Regjeringens beskrivelse av utfordringer og muligheter i nordomr√•dene. Onsdag deltar Lars Christian Alsvik fra Hydro i en √•pen h√łring om nordomr√•dene i Stortinget.

‚Äď Det er av stor betydning at forholdene legges til rette for en fortsatt og forutsigbar aktivitet i norsk del av Barentshavet, sier Alsvik.

Sektordirekt√łren for Utvikling Norge skal delta i den √•pne h√łringen som Stortingets utenrikskomit√© holder onsdag.

Komiteen m√łter i l√łpet av dagen representanter for en rekke institutter, organisasjoner og selskaper som er engasjert i sp√łrsm√•l knyttet til nordomr√•dene. H√łringen er et ledd i behandlingen av Stortingsmelding nr. 30 ‚Äď "Muligheter og utfordringer i nord", som Regjeringen la fram i statsr√•d 15. april.

Viktige letebr√łnner
Hydro har deltatt i boringen av 45 letebr√łnner i den norske delen av Barentshavet, totalt er det boret omkring 60 br√łnner.

‚Äď Resultatene av √•rets leteboringer, og mulighetene den 19. konsensjonsrunden gir, vil gi betydningsfulle indikasjoner om utviklingen av den norske delen av Barentshavet.

‚Äď P√• tross av to mindre uhellsutslipp under leteboringen p√• Obelix-prospektet tidligere i √•r er den mest milj√łvennlige br√łnnen som er boret p√• norsk sokkel. Det er fullt mulig for oljeindustrien √• leve opp til milj√łkravene i stortingsmeldingen, og √• leve i sameksistens med fiskerin√¶ringen og andre n√¶ringer, sier Alsvik.

Godt samarbeid
Det er positivt at Regjeringen st√łtter norsk n√¶ringslivs virksomhet i omr√•det og at meldingen tar opp en rekke forhold om samarbeid med russisk n√¶rlingsliv og samfunn, uttaler Hydro i sin h√łringsuttalelse.

Som kjent har Hydro siden januar 2003 gjennomf√łrt et omfattende leverand√łrprosjekt som etter hvert omfatter b√•de russisk og norsk side av nordomr√•dene. Etter en omfattende kartlegging er fem bedrifter i Nordvest-Russland kvalifisert til leveranser p√• norsk og dansk kontinentalsokkel.

‚Äď Hydro har gjennom dette arbeidet identifisert et behov for kompetanseheving og har besluttet √• etablere et kompetansesenter i Nordvest-Russland, sier Alsvik.

Hydro mener dette kompetansesenteret, som vil v√¶re operativt fra januar 2006, kan gi varige og positive virkninger for Barentsregionen. Senteret skal fungere som et kontaktpunkt og sted for systematisk oppl√¶ring av leverand√łrer b√•de fra russisk og norsk side til store prosjekter som den kommende Shtokman-utbyggingen.