Skip to content
no

Forsyner ni Shell-plattformer på britisk sokkel

mai 19, 2005, 09:45 CEST

Hydro og Shell U.K. Limited har signert en kontrakt om forsyningstjenester til ni av Shells produksjonsplattformer på britisk kontinentalsokkel. Forsyningskontrakten er en milepæl i samarbeidet mellom operatører på norsk og britisk side av Nordsjøen, sier Øystein Michelsen, leder av Drift i Hydro.

– Avtalen åpner for spennende perspektiver for Hydro og norske leverandører av forsyningstjenester med tanke på et økt samarbeid over grensen. Ved å dele tjenester med ni Shell-plattformer på britisk sokkel får vi også mulighet til å redusere kostnadene for Hydro-opererte felt i Nordsjøen, sier Michelsen.

Hydros logistikkorganisasjon vil forsyne Shells plattformer i Brent- og Northern-området med produksjonskjemikalier, med utgangspunkt i Mongstadbase utenfor Bergen og selskapets pool av forsyningsfartøyer.

Etter en prøveperiode på tre måneder utvides avtalen til å omfatte borekjemikalier og boreutstyr.

– Avtalen gir oss større volumer å fordele logistikkostnadene på og er et verdifullt bidrag til å drive våre offshoreoperasjoner enda mer effektivt. Sammen med Shell vil vi arbeide for at sikre og effektive forsyningstjenester skal gi gevinster for begge selskaper, sier Øystein Michelsen.

Utgangspunktet for avtalen er Hydros langvarige samarbeid med Mongstadbase nord for Bergen. Mongstadbase er Norges største forsyningsbase målt i tonnasje per år. Hydros avtale med Shell gir grunnlag for fortsatt høy aktivitet ved Mongstadbase i tiden fremover.

Avtalen har en varighet på totalt fem år inkludert opsjoner og omfatter plattformene Brent A, Brent B, Brent C, Brent D, Dunlin A, Tern, Cormorant A, North Cormorant og Eider.

Mongstadbases nettsted