Skip to content
no

Fornyer forskningssamarbeidet med NTNU

mai 20, 2005, 10:30 CEST

Hydros stipendprogram ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim blir forlenget med tre år. Til sammen vil Hydro støtte universitetet med 9 millioner kroner til petroleumsrettet forskning i denne perioden.

Stipendprogrammet ble etablert for fem år siden og omfatter forskningsaktiviteter innen geofysikk, reservoarteknikk, produksjonsteknologi og marin teknikk. Hittil er arbeidet til fem doktorgradstipendiater finansiert gjennom programmet.

Samarbeidet er spesielt rettet mot doktorkandidater. Men det gis også støtte til studentaktiviteter og forskere som skal delta på fagseminar og kurs.

– For Hydro er det viktig å stimulere interessen for realfag og bidra til å øke tilstrømningen av studenter til petroleumsrettede studier. I tillegg til å gi finansiell støtte, er vi opptatt av å komme i kontakt med studentene tidlig. Vi deltar på studentekskursjoner og veileder flere diplom- og doktorgradsstudenter. I tillegg tilbyr vi sommerjobber; i år forventer vi å ta inn rundt 30 sommerstudenter ved Forskningssenteret i Bergen, sier forskningsdirektør Leif Lømo.

– Vi er opptatt av å ha et ubyråkratisk samarbeid hvor det er kort vei til oss for studenter og ansatte ved NTNU, sier Lømo.

Nyttig samarbeid
Avtalen om å forlenge samarbeidet i tre år til ble underskrevet torsdag på det årlige oppfølgingsmøtet mellom universitetet og Hydros forskningsmiljø.

– Vi er svært fornøyd med Hydro som samarbeidspartner og at støtten nettopp gis til doktorstudenter og reisevirksomhet. På mange måter fungerer dette samarbeidet som mal for vårt samarbeid med industrien for øvrig, sier professor Jon Kleppe, som leder Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk.

Professor Carl Martin Larsen, leder ved Institutt for marin teknikk, sier den finansielle støtten fra industrien er viktig for dette instituttet.

– For vårt institutt betyr støtte av denne typen at vi kan markere oss internasjonalt i en tid med knappe ressurser. Dessuten er Hydro vår best kvalifiserte kunde, selskapet vet å stille spørsmål som bidrar til spennende forskningsaktiviteter, sier Larsen.

Både NTNU og Hydro understreker at støtten ikke brukes til å løse konkrete oppgaver for Hydro, men for å øke kompetansen på områder som er viktige for petroleumsindustrien. Utfordringer knyttet til økt funnsannsynlighet ved leting etter olje og gass, økt utvinning, haleproduksjon og utbygging av mindre olje- og gassfelt er noen av de aktuelle problemstillingene i den kommende treårsperioden.

Se også:

Inviterer Hordaland til en virtuell reise (2004-10-28)
NTNUs nettsted
Petroleumsteknologi og anvendt geofysikk
Marin teknikk