Skip to Content
no

Felles løft mot Marburg-epidemien

juli 7, 2005, 13:15 CEST

Hydro signerte onsdag en avtale med Verdens Helseorganisasjon (WHO) sammen med ti andre oljeselskaper som opererer i Angola. Selskapene skal bidra med 425.000 amerikanske dollar til styrking av organisasjonens hjelpearbeid i forbindelse med Marburg-epidemien.

Gustav Saastad, leder for porteføljen til Hydros virksomhet i Angola, har vært initiativtaker til støtteordningen.

Arbeidet med å få i stand en slik avtale startet i april i år etter at WHO informerte om Marburg-epidemien. Den har per 3. juli  krevd 355 liv i provinsen Uíge nordvest i Angola.

– Dette er en alvorlig situasjon, og Hydro så det som viktig å bidra til å begrense epidemien. Vi tok kontakt med andre oljeselskaper og fikk positiv respons. Vi kunne ha bidratt på egenhånd, men som gruppe får vi gjort så mye mer, sier Saastad.

Avtalen ble signert på Hydros kontor i Luanda. Angolas helseminister var til stede under signeringsseremonien. Journalister fra avisen Journal de Angola og det nasjonale TV-selskapet dekket begivenheten.

Velkommen støtte
– Denne avtalen viser klart en ny form for samarbeid mellom WHO og oljeselskapene. Formålet er å bekjempe epidemier, styrke kapasiteten hos nasjonalt helsepersonell og redusere  fattigdom, som en del av målene for dette årtusenet, sier Dr. Fatoumata B. T. Diallo i en pressemelding. Hun er WHOs representant i Angola.

Dr. Diallo poengterer også at avtalen fyller et alvorlig gap i Angola med hensyn til mangel på kompetanse og materiell for systematisk utvikling av programmer for tidlig påvisning og rask reaksjon på epidemier som oppstår i landet.

WHO skal i følge avtalen assistere angolanske myndigheter i å etablere en provinsiell epidemi-overvåking. De ti oljeselskapene skal på sin side bidra med finansielt tilskudd til styrking av aktiviteter mot Marburg-viruset og annen epidemi-kontroll.

De ti selskapene som opererer i Angola og har signert avtalen med WHO er: BP Angola (Blokk 18) BV, Cabinda Gulf Oil Company, Ltd, Esso Exploration Angola Block 15, Norsk Hydro Angola AS, Petrobras International Braspetro BV, Statoil Angola Block 17 AS, Total E&P Angola, Devon Angola Corporation, ENI Angola Production BV og CNR Ranger (Angola) Limited.