Skip to content

Anskaffelser til Tyrihans

juli 14, 2005, 07:00 CEST

Statoil har startet arbeidet med anskaffelser til utbyggingen av olje- og gassfeltet Tyrihans i Norskehavet. Utbyggingskostnadene er beregnet til i underkant av 14 milliarder kroner.

Det er inngütt avtale om ü bruke den Transocean-eide riggen Transocean Arctic til boring og komplettering av brønner. Kontrakten har en verdi pü om lag to milliarder kroner over en treürs periode. Totale kostnader for boring og komplettering er beregnet til fem milliarder kroner.

Det er også inngått avtale om levering av stålrør til den 43 kilometer lange produksjonsrørledningen fra bunnrammene på Tyrihans til Kristin-plattformen, hvor brønnstrømmen fra Tyrihans skal prosesseres. Avtalen er inngått med det tyske firmaet Butting, og har en verdi på mer enn 300 millioner kroner. Dette er den første av flere rørbestillinger. Rørene skal leveres innen desember 2006, slik at rørlegging kan gjennomføres i leggesesongen 2007, opplyser Åmund Fløgstad, ansvarlig for anskaffelser i Tyrihans-prosjektet.

Avtale er ogsü inngütt med det danske firmaet Rambøll om prosjekteringsarbeid i forbindelse med rørledninger og rørledningstraseer. De norske bedriftene IKM og Nemo er underleverandører til Rambøll.

Tyrihans-prosjektet gür ogsü i disse dager ut med forespørsel om installasjon av rørledninger.

Forespørselen om levering av havbunns- produksjonssystemene som skal benyttes pü Tyrihans vil bli sendt ut i løpet av august müned. Kontraktstildelinger er planlagt i desember 2005, og sammenfaller med tidspunktet for eventuell godkjenning av Plan for utbygging og drift (PUD) fra myndighetene.

Ellers vil en rekke forespørsler om ulike marine aktiviteter bli utarbeidet i løpet av høsten 2005, sier Fløgstad videre.

Ombygginger på Kristin-plattformen blir nødvendig, og en del tilpasninger for Tyrihans ble utført alt mens plattformen var under bygging. En prosessmodul på 250 tonn skal bygges for installasjon på plattformen i løpet av 2008. Ombygginger og oppgraderinger blir også nødvendig på Åsgard B-plattformen, som skal gi trykkstøtte til Tyrihans.

Forespørsel om oppgraderinger på Kristin vil bli sendt ut våren 2006, med planlagt kontraktstildeling juli 2006. Forespørsel om modifikasjoner på Åsgard B blir ventelig sendt i løpet av høsten 2005 og våren 2006, med kontraktstildelinger kort tid etter.

– Et krav til arbeidet med modifikasjoner på plattformene er at det i størst mulig grad bør sammenfalle med annet arbeid om bord for å oppnå synergieffekter og kortest mulig produksjonsavbrudd, framholder Fløgstad.

Produksjonsstart pĂĽ Tyrihans er planlagt til 2009, nĂĽr det antas ĂĽ vĂŚre ledig produksjonskapasitet pĂĽ Kristin-plattformen.