Skip to content
no

Ufarlig utslipp fra Eirik Raude

oktober 10, 2005, 13:00 CEST

Et utslipp av hydraulikkolje fra boreriggen Eirik Raude i Barentshavet 12. april i år representerte ingen miljøfare. Det fastslår en granskningsrapport fra Petroleumstilsynet og Statens forurensningstilsyn.

Eirik Raude var i operasjon for Statoil, og i ferd med å bore letebrønnen Guovca da uhellet skjedde. Operasjonen ble umiddelbart stanset, og riggoperatør Ocean Rig og Statoil satte i gang arbeid for å avklare bakgrunnen for hendelsen.

Også den interne granskningen konkluderte med at utslippet av cirka én kubikkmeter hydraulikkolje ikke hadde effekt på miljøet i havet.

– Rapporten fra myndighetene er i samsvar med våre egne vurderinger av årsaken til uhellet, og vi er glade for at den bekrefter at det ikke ble gjort noen miljøskade. Dette er også med på å underbygge bildet av at dette er de mest miljøvennlige boringene som er gjennomført på norsk sokkel, på tross av uhellsutslipp, sier Ørjan Birkeland, Statoils letesjef for Barentshavet.

Den interne granskningen avdekket at den direkte årsaken til utslippet var sprekk i en slange. Slangen ble skiftet ut, og boringen ble gjenopptatt etter et opphold på tre uker.