Skip to Content
no

Gasslekkasje på Sleipner stanser deler av produksjonen

oktober 13, 2005, 09:15 CEST

Produksjonen på de Statoil-opererte feltene Sleipner Øst og Vest i Nordsjøen ble stengt onsdag ettermiddag, 12. oktober, etter at det oppsto en gasslekkasje på Sleipner A-plattformen.

Produksjonen på Sleipner Vest skal etter planen starte torsdag ettermiddag, mens det vil ta noe mer tid før produksjonen fra Sleipner Øst kan starte.

To gassdetektorer i en kompressormodul på Sleipner A ble utløst, og mannskapet mønstret rutinemessig i livbåtene inntil situasjonen var avklart. Det var 217 personer på Sleipner A da hendelsen inntraff.

– Produksjonen fra Sleipner Øst vil være stengt til lekkasjepunktene er reparert. Dette arbeidet pågår, men vi kan foreløpig ikke si når vi kan planlegge oppstart igjen, sier Bente Aleksandersen, produksjonsdirektør for Sleipner.

Hendelsen vil rutinemessig bli gransket av Statoil for å finne årsaken til gasslekkasjen.

Statoils gasskunder blir forsynt fra andre kilder inntil Sleipner-feltene er tilbake i normal produksjon.

Gassen fra Sleipner går i eksportrørledningene Statpipe, Zeepipe og Europipe II til Emden i Tyskland og Zeebrugge i Belgia. Kondensatet fra Sleipner går til mottaksanlegget på Kårstø i Rogaland.

Dagsproduksjonen fra Sleipner Øst er om lag 21 millioner kubikkmeter gass og rundt 40.000 fat kondensat.

Produksjonen fra Sleipner Vest er rundt 24 millioner kubikkmeter gass og cirka 55.000 fat kondensat per dag.