Skip to Content
no

Fornøyd med tildeling i modne områder

desember 15, 2005, 15:00 CET

Olje- og energidepartementet kunngjorde torsdag at Hydro er tildelt 12 nye operatørskap i Regjeringens tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2005. - Vi er fornøyd med tildelingen, sier Lars Christian Alsvik, leder for sektoren Utvikling Norge i Hydro.

Hydro har fått tilbud om eierandeler og operatørskap i 12 områder, samt eierandeler i ytterligere fem områder, i forbindelse med TFO 2005, som er en årlig tildeling av modne områder på norsk sokkel.

– Tildelingen gir et godt grunnlag for å videreutvikle våre kjerneområder på norsk sokkel, konstaterer Alsvik.

– Utvikling av våre kjerneområder er en viktig del av Hydros satsing på norsk sokkel. Høye oljepriser og godt utbygd infrastruktur skaper grunnlag for fortsatt høy leteaktivitet i disse områdene. De tildelte områdene er i stor grad tilleggsareal nær allerede påviste funn og tilliggende områder til prospekter vi har under vurdering.

Omfattende søknad

Årets søknad i modne områder er den mest omfattende Hydro har levert siden ordningen med tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) ble innført i 2003.

– Hydro har funnet olje og gass i seks av de ni letebrønnene selskapet har boret som operatør på norsk sokkel i 2005. Funnene er gjort både i modne og lite utforskede områder på norsk sokkel, sier Alsvik.

Selskapet har også levert en omfattende søknad til 19. konsesjonsrunde, som skal tildeles i første kvartal 2006.

God riggkapasistet

Hydro har god riggkapasitet for å drive leteboring på norsk sokkel og har blant annet nylig inngått en treårig riggkontrakt for innleie av riggen "Transocean Winner", noe som sikrer ytterligere kapasitet.