Skip to Content
no

Godkjenner økt utvinning på Tordis

desember 16, 2005, 10:40 CET

Regjeringen har i dag, 16. desember, godkjent Statoils planer for å øke utvinningen fra Tordis-feltet i Nordsjøen.

Ved hjelp av ny teknologi skal prosjektet Tordis IOR (Improved Oil Recovery) øke utvinningen med rundt 35 millioner fat olje. Utvinningsgraden går opp fra 49 til 55 prosent.

– Tordis IOR representerer en viktig utvikling av teknologi og blir det første prosjektet i verden som tar i bruk fullskala havbunnsseparasjon, sier prosjektleder Hans Kristiansen.

Teknologien representerer et vesentlig bidrag til å øke utvinningen fra mindre felt, felt på dypt vann, og felt langt fra faste installasjoner. Prosjektet bidrar også til at utslippene av produsert vann reduseres betydelig.

Statoil har tidligere tildelt Kongsberg FMC en kontrakt for å levere en undervannssesparasjonsstasjon for prosjektet. Avtalen har en verdi på om lag 625 millioner kroner, inkludert opsjoner.

Stolt Offshore fikk denne uken tildelt en kontrakt verd rundt 200 millioner kroner for å utføre marine operasjoner på feltet.

Saipem UK skal løfte separasjonsstasjonen på plass i 2007. Avtalen har en verdi på cirka 50 millioner kroner.

Investeringen for prosjektet er beregnet til i overkant av to milliarder kroner.

For å sikre utviklingen av nødvendig teknologi er det lagt inn en prosjektreserve, som øker kostnadsestimatet i forhold til det som ble angitt ved innsendelse av Plan for utbygging og drift (PUD) i oktober.

Undervannsfeltet Tordis er knyttet opp til Gullfaks C-plattformen.

Økt oljeutvinning med lavtrykksproduksjon skal etter planen starte høsten 2006. Produksjon med undervansseparasjon skal starte i oktober 2007.