Skip to Content
no

Kollegaprogrammet i hundre

februar 14, 2006, 14:00 CET

Nylig ble Statoils storstilte sikkerhetsprogram, Kollegaprogrammet, avviklet for 100. gang. Til nå har 23.500 Statoil- og leverandøransatte deltatt.

Rundt 250 deltakere fra forretningsområdet Foredling og markedsføring deltok på jubileumssamlingen i Stavanger 9. og 10. februar.

– Kollegaprogrammet har vært et sentralt bidrag til den positive utviklingen innen helse, miljø og sikkerhet som vi nå opplever i Statoil, sier Nina Udnes Tronstad, konserndirektør for HMS.

Programmet ble satt i gang i 2003. Hensikten med satsingen er å bedre sikkerhetsatferd og -kultur i Statoil og hos leverandørene. Programmet starter med en to dagers samling, og følges opp over flere år i de ulike enhetene.

– Gode sikkerhetsresultater krever systematisk og hardt arbeid hver dag, sier Tronstad, som gleder seg over en positiv utvikling på flere sikkerhetsindikatorer.

Hun understreker imidlertid at sikkerhetsarbeidet må fortsette med full styrke for å kunne innfri målet om en skadefri hverdag for alle som arbeider for Statoil.

Statoils kollegaprogram har bidratt til å bedre sikkerhetsatferden, ifølge en undersøkelse fra Rogalandsforskning. Undersøkelsen viser at 50 prosent av deltakerne er blitt mer bevisste på sikkerhet. Hele 90 prosent av de spurte opplever sine ledere som mer sikkerhetsbevisste.

Kollegaprogrammet er en langsiktig satsing. Det er planlagt 36 samlinger i 2006.