Skip to content
no

Overvåker miljøet rundt Snøhvit

mars 7, 2006, 08:05 CET

Statoil har etablert et program for å overvåke miljøet rundt Snøhvit-utbyggingen i Finnmark.

– Dette programmet gir oss den beste miljøovervåkning av noe anlegg i Norge i dag, sier miljøingeniør Vegard Lyngmo i driftsorganisasjonen for Snøhvit-anleggene.

Miljøovervåkingsprogrammet er en oppfølging av konsekvensutredningen som ble laget for Snøhvit i 2001. Nå gjennomføres grunnlagsundersøkelser for å kartlegge miljøforholdene. Ved å sammenlikne med seinere målinger, vil Statoil kunne dokumentere eventuell miljøpåvirkning.

– Det er viktig for oss å se på konsekvensene av vår virksomhet, og vi ønsker å kunne dokumentere at vi kan operere i nord uten å skade miljøet, sier Jorunn Klovning. Hun er sjef for helse, miljø og sikkerhet (HMS) i resultatområdet Tromsøflaket.

Grunnlagsundersøkelsene omfatter marint liv til havs og i kystmiljøet rundt LNG-anlegget på Melkøya. I tillegg skal forurensningsnivået i luft og ferskvann i Hammerfest-området måles.

Prosjekt- og driftsorganisasjonene i Snøhvit begynte detaljplanleggingen av programmet våren 2005.

Norsk institutt for luftforskning (NILU) skal utføre luftmålinger, mens Akvaplan-niva skal gjennomføre målinger i kystområdene. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) skal analysere ferskvann, og Norsk institutt for naturforskning (NINA) skal undersøke jordsmonn. Kontrakten på målinger i marint miljø er ennå ikke tildelt.

Miljøovervåkningen for luft gjennomføres kontinuerlig de tre første årene etter at Snøhvit settes i drift i 2007. De andre økosystemene overvåkes i 2006 og 2008. Deretter blir det målinger hvert tredje år så lenge anlegget er i drift. Forventet driftsperiode er 25-30 år.

Støy- og lysmålinger i området rundt Melkøya er også en del av miljøovervåkningsprogrammet. Disse målingene gjennomføres av Statoil.

Statoil er operatør for utbygging og drift av gassfeltene Snøhvit, Askeladd og Albatross utenfor Hammerfest. Gassen skal føres i land ved Melkøya for prosessering og nedkjøling til flytende naturgass (LNG).