Skip to content

Statoil styrker posisjonen i Norskehavet 

mars 8, 2006, 14:45 CET

Statoil kjøper BPs andel på 25 prosent i lisens 218 i blokkene 6706/10 og 6706/12 i Norskehavet. Oppkjøpet inkluderer gassfunnet Luva. BP anbefaler Statoil som ny operatør for lisensen.

Avtalen, som ble undertegnet 8. mars, innebærer at Statoil etter transaksjonen får en andel på 75 prosent i lisensen. De øvrige rettighetshaverne er ExxonMobil (15 prosent) og ConocoPhillips (10 prosent). 

Det er gjort flere funn i dette området. I 1997 ble det gjort et betydelig funn i Luva. 

– Statoil ønsker å styrke sin posisjon på dypt vann i Norskehavet. Området forventes å bli et viktig område for gass i framtiden, sier Tim Dodson, letedirektør for norsk sokkel. 

Gjennom denne transaksjonen styrker Statoil sin posisjon mot framtidige eksportløsninger for gass fra området.

Dodson tilføyer at som et steg i utviklingen av Luva-funnet vil det bli nødvendig å bore en ny letebrønn på et attraktivt prospekt i nærheten. Brønnen planlegges boret allerede i 2007/2008.

Luva-feltet ligger om lag 240 kilometer vest av Bodø. Lisensen ble tildelt i 1996.

Havdypet i området er rundt 1300 meter, og reservoaret ligger 2800 meter under havbunnen. Utvinnbare ressurser i feltet er anslått til om lag 38 milliarder kubikkmeter gass.

Partene er enige om ikke å offentliggjøre kjøpesummen. 

Avtalen er avhengig av myndighetenes godkjennelse.

Kontaktpersoner:

Kristofer Hetland, informasjonsdirektør, +47 90 50 19 37 / +47 51 99 47 00

Lars Troen Sørensen, direktør Investor relations, +47 51 99 77 90 / +47 90 64 91 44 

Geir Bjørnstad, direktør Investor relations Nord-Amerika, +1 203 978 6950, +1 203 570 5757.