Skip to Content
no

Mer å hente fra undervannsbrønnene

mars 16, 2006, 08:30 CET

Statoil satser enda sterkere på å vedlikeholde undervannsbrønner fra fartøy. I 2006 skal det utføres lette brønnintervensjoner i dobbelt så mange brønner som i fjor, det vil si rundt 20 brønner i 2006.

– Lett brønnintervensjon er et viktig verktøy for å øke utvinningen fra undervannsbrønnene. I dag er utvinningsgraden 43 prosent, mens ambisjonen er 55 prosent. Dette gir økt inntjening og reduserte kostnader i forhold til bruk av tradisjonelle rigger, noe som kommer både selskapene og samfunnet til gode, sier Lars Christian Bacher, områdedirektør for Tampen.

Organisering på tvers av lisenser og områder sikrer at den vellykkede satsingen fortsetter. Mens det i fjor ble utført lette brønnintervensjoner på 12 undervannsbrønner, omfatter årets kampanje rundt 20 brønner. Operasjonene skal utføres fra april til slutten av november.

Lett brønnintervensjon er kabelbasert/wireline-basert vedlikehold av undervannsbrønner. Kabelen/wireline føres gjennom sjøen og ned til brønnen gjennom en sluse og en sikkerhetsventil, som muliggjør arbeid i brønn under trykk. I motsetning til når slikt arbeid utføres fra en borerigg, gjøres jobben uten bruk av stigerør. I tillegg går det mye raskere fra båt, hver intervensjon tar fra seks dager til to uker.

– Det er langt billigere å vedlikeholde undervannsbrønner fra fartøy enn fra borerigger. I dag er besparelsene på rundt 50 prosent, men målet er at kostnadene skal reduseres ytterligere ned mot 30 prosent i forhold til bruk av borerigger, påpeker Bacher.

Han understreker også at bruk av fartøy gir selskapene større fleksibilitet med hensyn til å bevege seg fra brønn til brønn.

Statoil er, med nær 300 undervannsbrønner, verdens nest største operatør for denne type brønner. Statoil er det eneste selskapet som utfører lett brønnintervensjon fra fartøy på norsk sokkel.

– Erfaringene har vært gode på tvers av lisensene. Ingen lisens kunne gjort dette alene. Vi har 15 lisenser i ryggen, sier områdedirektøren.

I 2004 og 2005 ble de lette brønnintervensjonene utført fra fartøyet Seawell. I år kommer det inn et annet fartøy, Island Frontier. På vegne av lisensene har Statoil også gått til anskaffelse av et nytt fartøy – Island Wellserver.

– I løpet av våren starter byggingen, og fra våren 2008 skal dette nybygget gjøre lette brønnintervensjoner på våre undervannsbrønner enda mer effektivt, sier Bacher.