Skip to content

Ny hydrogenelektrolysør for bruk i applikasjoner for fornybar energi(VELDEGG)

april 24, 2006, 10:00 CEST

Hydro har i dag lansert det nye elektrolysørkonseptet Inergon® som skal møte framtidige krav til lokal produksjon av hydrogen.

Inergon® er basert på PEM-teknologi og anvender nye og innovative løsninger både i oppbygningen av selve elektrolysecellene, men også i resten av anlegget. 

Med dette produktet tar Hydro PEM-teknologien et skritt videre ved å kunne tilby elektrolysører med en kapasitet opptil 10 Nm3/time. Elektrolysører som er basert på PEM-teknologi, finnes normalt bare i kapasiteter opp til 1 Nm3/time.

– Vårt nye elektrolysørkonsept støtter opp om den ledende rollen Hydro har hatt i lang tid når det gjelder utvikling av løsninger for fornybar energi og hydrogenelektrolysører spesielt, sier Knut Harg, som leder Hydros hydrogenaktiviteter.

I løpet av brøkdelen av et sekund kan elektrolysøren skifte fra 5 til 100 prosents utnyttelse.

– Dette kapasitetsspekteret er uten sidestykke og gjør Inergon® til det perfekte valg i applikasjoner for kjøling av kraftgeneratorer, men åpner også for bruk der energitilgangen varierer sterkt over tid, så som vindkraftanlegg og fyllestasjoner, sier Harg.

Generatoren produserer svært ren hydrogen med 30 bars uttakstrykk uten kompressor, noe som reduserer kompleksiteten og dermed også kostnadene til et absolutt minimum. Enheten er utformet for å redusere avbruddstid og forenkle vedlikehold og reparasjoner. Den er designet med sikkerhet i fokus, noe som gjør at den kan plasseres også i soner som ikke er klassifisert med tanke på eksplosjonssikkerhet.

Nye egenskaper på innsiden av cellepakken sørger for lav og jevn ohmsk motstand. Dette reduserer varmen til et minimum og tar energieffektiviteten for denne typen anlegg opp på et nytt nivå. Inergon® kan drives som enkeltstående anlegg, enten i manuell modus eller automatisk.

  • PEM ("Proton Exchange Membrane") er et begrep som refererer til oppbygningen av elektrolysecellene. Tradisjonelt har såkalte alkaliske elektrolysører vært mest utbredt, der elektrolytten (mediet som leder strømmen som spalter vannmolekylene til hydrogen og oksygen) består av en lutoppløsning. I en PEM-celle er elektrolytten et fast stoff, og apparatet inneholder bare rent vann, ikke lut. PEM blir ansett som den tryggeste og mest effektive teknologien for produksjon av hydrogen fra vann.

  

For ytterligere informasjon om Inergon® electrolysører,
se denne nedlastbare folderen (engelsk tekst):

The Inergon® PEM electrolyser (PDF 4,3MB)