Skip to content

Samarbeid med Norske Skog om biodiesel-studie

mai 26, 2006, 07:00 CEST

Hydro og Norske Skog er blitt enige om å gjennomføre en felles mulighetsstudie for produksjon av biodiesel fra trevirke. Målet er å avdekke mulighetene for å realisere et produksjonsanlegg for biodiesel i Sørøst-Norge. Et slikt anlegg vil tidligst kunne være i drift i løpet av 2012.

– Vi ser på hverandre som naturlige samarbeidspartnere innenfor biodiesel fra trevirke. Hydro har lang erfaring fra bygging og drift av store prosessanlegg og med å finne nye energiløsninger. Norske Skog har betydelig kompetanse på virkesinnkjøp og behandling av tremasse, sier direktør Alexandra Bech Gjørv i Hydro og direktør Terje Engevik i Norske Skog.

Et teknisk bedre produkt

Produksjon av biodiesel er i dag basert på rapsolje eller andre oljebaserte råvarer. Framstilling av biodiesel fra trevirke krever utvikling av ny teknologi. Når denne teknologien er på plass, vil det være mulig å tilby et enda bedre produkt enn dagens biodiesel.

– I dag kan man bare ha fem prosent innblandet biodiesel på tanken. Med biodiesel fra trevirke får vi et teknisk bedre produkt uten slike begrensinger. Ved å bruke trevirke kan vi også utnytte en mye større del av råvaren, og redusere utslippene av drivhusgasser vesentlig i forhold til biodiesel produsert fra raps eller annen planteolje. Dette bidrar til at biodiesel fra trevirke vil bli et enda mer miljøvennlig drivstoff enn dagens biodiesel, sier selskapene i en pressemelding.

Langt fram

Det er langt frem til en eventuell realisering av et produksjonsanlegg. Samarbeidet dreier seg i første omgang om å gjennomføre en mulighetsstudie som i hovedsak skal gi en oversikt over hvilke teknologier som er tilgjengelige i markedet, kartlegge tilgangen på råvarer, og gi et realistisk bilde av hvilke rammebetingelser som må være på plass for å kunne ta en investeringsbeslutning.

– Utslipp av CO2 er et klimaproblem som angår alle, og vi ser at det er politisk vilje til å satse på biodiesel som et miljøvennlig alternativ til ordinært drivstoff. Det er et stort potensial for biodiesel i et fremtidig marked, men for at dette markedet skal bli en realitet er vi avhengige av gode og langsiktige rammevilkår fra myndighetene, sier Bech Gjørv og Engevik.