Skip to Content
no

Sikrer rigg til Troll/Sleipner

juni 19, 2006, 10:15 CEST

Statoil har inngått avtale med selskapet Seadrill for innleie av den oppjekkbare riggen West Epsilon fra november 2006. Riggen skal brukes til lete- og produksjonsboring i Troll/Sleipner-området i Nordsjøen.

– Dette betyr fullt trykk på videreutvikling av Sleipner-området. Sleipner-feltene går av platå om få år. Tilleggsvolumer skal utvikles og nye volumer skal letes etter. Med West Epsilon markerer vi et taktskifte i utvikling av denne del av Nordsjøen, sier Astrid Sørensen, direktør for Troll/Sleipner i Undersøkelse og produksjon Norge.

Avtalen med Seadrill innebærer at Statoil kan leie riggen for en samlet periode på inntil fire år. Alternativene er to års leie med opsjon på ytterligere to år, eller tre års leie med opsjon på ett år.

Verdien av kontrakten er mellom 1,5 og 2,0 milliarder kroner, avhengig av hvilket leiealternativ Statoil går inn for.

West Epsilon er en oppjekkbar rigg som kun kan operere på havdyp ned til 120 meter. Riggen er på oppdrag for BP og Statoil overtar den derfor først mot slutten av året.