Skip to Content
no

Økt utvinning på Sleipner

juli 12, 2006, 07:00 CEST

Statoil og partnerne investerer 1,6 milliarder kroner for å sikre fortsatt utvinning på Sleipner Vest-feltet i Nordsjøen. De største og viktigste kontraktene er nå på plass.

Sleipner B-plattformen trenger økt kompresjonskapasitet fordi trykket i reservoaret synker. Uten en ny kompressormodul ville utvinningen i feltet ha avtatt fra 2007. Arbeidet med å sikre økt utvinning er imidlertid godt i gang. Tre viktige kontrakter som inngår i kompresjonsprosjektet er nå godkjent. Produksjonen på Sleiper Vest kan dermed trolig fortsette fram til 2023.

– Kompresjonsprosjektet er et viktig bidrag for å oppfylle Statoils gassambisjoner på norsk sokkel, sier Synnøve Garborg, prosjektleder på Sleipner B-kompresjon.

Kompressormodulen vil sørge for at produksjonen framskyndes og produksjonskurven løftes de kommende årene. Statoil forventer at installasjonen vil sørge for en økt utvinning på om lag 4,5 milliarder kubikkmeter gass og 9,5 millioner fat kondensat fra Sleipner Vest.

Installering av kompressormodulen starter i mai 2008 og vil ta tre-fire måneder. Det er Vetco Aibel som skal installere modulen. Kontrakten er verd 700 millioner kroner og omfatter ingeniørarbeid, konstruksjon, installasjon og testing av den 1100 tonn tunge modulen.

Statoil har i sommer også tildelt det italienske selskapet Saipem en kontrakt verd om lag 70 millioner kroner for å transport og løft av modulen.

Rettighetshaverne i Sleipner har også godkjent en kontrakt verd 250 millioner kroner, som er tildelt Prosafe for flotelltjenester. Sleipner B-plattformen er vanligvis ubemannet. Dermed er det nødvendig med et flotell i anleggsperioden, da vil nærmere 200 aktører vil være i arbeid på plattformen.