Skip to content

Verdens største leggefartøyer møtes på Ormen Lange

august 4, 2006, 12:00 CEST
 

GIGANTER MØTES: "Solitaire" og "S7000" ble i vel ett døgn liggende rett ved siden av hverandre ute ved Storeggaraset. Her skal "S7000" (i forgrunnen) plukke opp produksjonsrørene, som "Solitaire" har lagt fra Nyhamna og til ca. 550 meters dyp midt i raskanten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flere av verdens største leggefartøyer er engasjert for å installere gassrørene i Ormen Lange-prosjektet. I disse dager møtes to av dem 100 km fra Romsdals-kysten, der rør skal legges ned en raskant like bratt som unnarennet på Holmenkollen.

Det er utbyggingsoperatøren Hydro, ved hjelp av gigantskipene "Solitaire" og "S7000" som er i ferd med å skrive ny olje-og gasshistorie ved å gjennomføre en av de mest krevende utbyggingsprosjektene i verden.

Store dybder, ujevn havbunn og sterk strøm, kombinert med temperaturer under frysepunktet, ekstreme vindforhold og enorme bølger gjør Ormen Lange til et komplisert prosjekt.

Men Hydro og ingeniørselskapet Reinertsen har brukt flere år på å bli kjent med havbunnen, og finne den optimale ruten mellom undersjøiske topper og daler, langs bunnen av kontinentalsokkelen og ned den 35 grader bratte skråningen ved Storeggaraset.

Havbunnen er nitidig undersøkt av en ubemannet, selvgående ubåt og av fjernopererte roboter (ROV), og ingeniørene kjenner store deler av bunnen med svært høy detaljgrad. I tillegg er det utplassert hundrevis av akustiske sendere og mottakere på havbunnen, noe som gir muligheten for centimeter-presisjon ved de marine operasjonene.

Første del ferdig

"Solitaire" fra Allseas blir i dag ferdig med sin del av leggingen av det første av de to  produksjonsrørene fra landanlegget under utbygging på Nyhamna og ut mot Ormen Lange-feltet. Et stykke ned Storegga-raskanten 100 kilometer fra land, må leggefartøyet "S7000" fra Saipem ta over for med en annen metode legge de siste krevende 20 kilometrene videre ned raskanten og helt frem til brønnrammene på 850 meters dyp.

Siden dette siste strekket er så bratt, vil "S7000" legge rørene i J-formasjon, dvs fire og fire rør sammensveiset, som legges fra et 130 meter høyt tårn (13 meter høyere enn Oslo Plaza) fastmontert bak på fartøyet.

Solitaire er om 425 meter lang inkludert den 65 meter lange utleggingsrampen, har et mannskap på 400, og er dynamisk posisjonert uten behov for forankring under operasjoner. Fartøyet har seks sveisestasjoner langs lengden av skipet. Rørene sveises sammen innvendig og utvendig, så legges et beskyttelsesbelegg over, og deretter foretas ultralydkontroll av sveisen.

"S7000" er nesten 200 meter langt, opprinnelig ett kranfartøy, utrustet med ett vertikalt tårn på 130 meter for rørlegging på Ormen Lange. Fartøyet er også dynamisk posisjonert uten behov for forankring under operasjonen.

Flere fartøy i sving

I tillegg til disse kolossene, er en rekke andre fartøy i sving i nærheten av Ormen Lange-feltet. Hele 2.600 fartøydøgn går med i 2006 for å legge alle bitene på plass i det gigantiske Ormen Lange-prosjektet. Dette inkluderer alt fra de massive leggefartøyene til mindre survey-båter og rørfraktbåter.

Arbeidet med rørinstallasjonene vil bli assistert av kartleggingsfartøyet "Geobay". "Subsea 7" opererte "Skandi Neptune" har nylig avsluttet leggingen av den 120 km lange kontrollkabelen fra en rull, mens leggingen av frostvæskerørene ble ferdigstilt denne uken av Acergy-fartøyet "Seaway Falcon". "Geofjord" og "Edda Freya" er nå i full gang med nedgraving av disse rørene ved hjelp av fjernstyrte roboter, og "Geosund "og "Geobay" utfører sjøbunnskartlegging og verifikasjon.

"Tertnes" og "Nordnes" fra Van Oord vil til sammen installere over tre millioner tonn stein til understøttelse av rørledningene i Ormen Lange-prosjektet. De er nå også i full gang med dette arbeidet på feltet, inklusive etterdumping av låsefyllinger etter rørlegging.

Etter at 30 tommers rørledningene er installert og lagt ned på Ormen Lange feltet, vil "Saipem" fortsette arbeidet med å koble alle rørledningene fra Nyhamna til de to undervannsinstallasjonene på feltet med "Normand Cutter".

Langeled i rute

Også leggingen av verdens lengste rørledning under vann, Langeled, går etter planen.

I november 2005 ferdigstilte "LB200" leggingen av den sørlige delen av verdens lengste rørledning under vann mellom Nyhamna og Easington. Og så langt i år har fartøyet lagt over 300 km av den nordlige delen fra Nyhamna til Sleipner.

Den sørlige delen av Langeled skal åpnes for norsk gasseksport mellom Sleipner og Easington i Storbritannia i oktober i år.

For Hydro og partnerne koster det 66 milliarder kroner å bygge ut Ormen Lange-feltet med undervannsinstallasjoner, rørledninger og prosessanlegg på land. Når gasstrømmen i oktober neste år blir åpnet gjennom verdens lengste undersjøiske rørledning fra prosesseringsanlegget på Aukra i Møre og Romsdal til Easington på østkysten av England, vil det norske feltet kunne forsyne britiske forbrukere med 20 prosent av gassen de trenger.

Ormen Lange/Langeled er nå 75 prosent gjennomført, og følger timeplan og budsjett.

 

Lenke til Suals nettsted: http://www.sual.com/