Skip to Content
no

Ny avtale om brønntjenester

august 17, 2006, 12:30 CEST

Hydro har undertegnet en intensjonsavtale med selskapet Seadrill Management AS for leveranser av borehullstjenester på Hydros offhore-installasjoner. Avtalen gjelder for tre år med opsjon om å bli forlenget med tre toårsperioder. Kontrakten uten opsjoner har en verdi på nærmere 600 millioner kroner.

Kontrakten omfatter leveranser til Hydro av komplette borehullstjenester, med service på både mekaniske og elektriske kabler, samt brønntraktortjenester. Som leverandør vil Seadrill Management ha ansvaret for planlegging, logistikk, utførelse og resultatet av alle tjenester som omfattes av kontrakten, også underleveranser.

Avtalen vil sikre mer effektive tjenester på dette området og vil gi Hydro muligheter til å utvikle sine omfattende brønntjenester både for dagens nivå og for framtidig vekst.

Leveranser og tjenester som omfattes av kontrakten, vil bli utført på Hydros offshore-installasjoner på norsk sokkel. Kontraktens start er 15. september 2006.