Skip to Content
no

SFT anbefaler CO2-fangst

august 18, 2006, 09:00 CEST

Statens Forurensningstilsyn (SFT) har anbefalt Miljøverndepartementet (MD) at det skal stilles krav om CO2-fangst for det planlagte kraftvarmeverket på Mongstad.


Kraftvarmeverket på Mongstad skal dimensjoneres for å levere 350 megawatt (MW) varme og 280 MW elektrisitet. (Foto: Harald M. Valderhaug)

– Det er synd at SFT ikke støtter vår vurdering om at Energiverk Mongstad er et miljøprosjekt som bør få utslippstillatelse uten krav om CO2-fangst. Det gjenstår å se hva myndighetene endelig beslutter. Krav om CO2-fangst fra første dag vil bety at prosjektet ikke kan la seg gjennomføre, sier Egil Sæl, direktør for forretningsutvikling i Statoils forretningsområde Foredling og markedsføring.

Kraftvarmeverket er planlagt bygget på Statoils oljeraffineri på Mongstad i Hordaland. Planen er at verket skal drives med naturgass fra den Statoil-opererte Troll A-plattformen i Nordsjøen og med overskuddsgass fra raffineriet. Tanken var å bygge om dagens raffineri for å gi en mer effektiv energiutnyttelse. Kraftvarmeverket skulle levere varme og elektrisitet til raffineriet samt elektrisitet til Troll-anleggene på land og til havs.

– Vi kommer ikke til å anke en eventuell avgjørelse om CO2-fangst. Prosjektet har vært grundig belyst både i direktorater og til topps i det politiske miljøet, og vi ser ingen grunn til å starte denne behandlingen på ny, sier Sæl.

I juli fikk Statoil konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for bygging av kraftvarmeverket og for legging av en 61 kilometer lang gassrørledning fra de Gassco-opererte prosessanleggene på Kollsnes vest for Bergen til Mongstad. NVE påpekte prosjektets mange positive samfunns- og miljømessige aspekt og stilte ikke krav om CO2-fangst.

Energiverk Mongstad var planlagt som en del av oppgraderingen av raffineriet på Mongstad.

– Prosjektet involverer mange parter og kommersielle kompliserte avtaler med gyldighet som utløper snart. Full klarhet i rammebetingelsene må foreligge innen 20. september. Dersom et krav om CO2-fangt blir det endelige utfallet, ser vi ingen mulighet for å forlenge våre avtaler, sier Sæl.

Totale investeringer er beregnet til om lag fire milliarder kroner. Det inkluderer gassrøret fra Kollsnes, ombygging av raffineriet samt bygging av kraftvarmeverket som skal eies og drives av det danske selskapet Elsam. Den samlede utbyggingen er beregnet til å ta noe over tre år.


Kontaktperson: Direktør Egil Sæl, telefon +47 90881064