Skip to Content
no

Vurderer oljen på Snøhvit

august 21, 2006, 10:00 CEST

Partnerskapet i Snøhvit har besluttet å utføre studier for å vurdere om det er mulig å produsere olje fra Snøhvit-strukturen.


Foreløpig er det bare gass som skal produseres fra Snøhvit, men det kan også bli oljeproduksjon fra feltet.

Plan for utbygging og drift (PUD) vedtatt av Stortinget i mars 2002 la kun opp til utvinning av gassressursene i Snøhvit.

Videre feltutviklingsstudier vil avklare om det er mulig å utvinne oljesonen i Snøhvit kommersielt, og hvordan en eventuell utbygging best kan gjennomføres.

– Studiene tar utgangspunkt i ny kunnskap etter boringen av gassbrønnene i Snøhvit, samt oppjusterte forventinger til en høyere, langsiktig oljepris, sier direktør Geir Pettersen i Statoils resultatområde Tromsøflaket, som også omfatter drift av Snøhvit.

Oljesonen i Snøhvit er kun om lag 14 meter tykk. Studier gjort før gassutbyggingen ble vedtatt i 2002, konkluderte med at utvinning av oljen i feltet ikke ville være økonomisk lønnsom.

Partnerskapet vil også begynne planleggingen av en mulig avgrensningsbrønn for å få bedre kartlagt oljesonen i Snøhvit.

– Med en avgrensingsbrønn skaffer vi oss ytterligere informasjon om utvinnbare oljereserver i feltet, sier Pettersen.

Avgrensningsbrønnen kan bores i løpet av første kvartal 2007. Endelig beslutning vil bli fattet mot slutten av 2006.

Rettighetshavere i Snøhvit er Statoil (33,53 prosent), Petoro (30,00), Total E&P Norge (18,40), Gaz de France (12,00), Amerada Hess Norge (3,26) og RWE Dea Norge (2,81).