Skip to content
no

Integrerte operasjoner øker verdiskapingen

august 24, 2006, 10:30 CEST

Statoil tar mål av seg til å drive installasjonene på norsk sokkel enda sikrere og mer effektivt gjennom integrerte operasjoner.

I integrerte operasjoner jobber fagfolk tettere sammen på felles arenaer og i sann tid. Dermed kan de korrigere kursen underveis.

– Ambisjonen er å gjøre arbeidsprosessene raskere, sikrere og bedre. Det gir økt verdiskaping og sikrere operasjoner. Statoil er i forkant av utviklingen, selskapet tar i bruk ny teknologi og nye samarbeidsløsninger. Resultatet er bedre dialog på tvers av fagdisipliner og et tettere samarbeid mellom ansatte på land og til havs.

Det sa Adolfo Henriquez, prosjektsjef for integrerte operasjoner i Statoil, i et innlegg på en pressekonferanse under ONS 24.august.

Henriquez har en rekke eksempler på konkrete tiltak innenfor integrerte operasjoner som har gitt økt verdiskaping:

På Statfjord-feltet i Nordsjøen overvåkes sandproduksjonen fra brønnene døgnet rundt. Operatørene på land varsles via mobiltelefon hvis det er nødvendig å ta aksjoner knyttet til sandproduksjon.

– Ny teknologi gjør at vi kan føre data til folk – tidligere fraktet vi folk til dataene, sier Henriquez.

På Snorre-feltet i Nordsjøen bruker Statoil ny teknologi til å overvåke roterende utstyr. Ved å arbeide smartere, har selskapet økt intervallene mellom vedlikehold fra 750 timer til 4000 timer. Dette gir en verdiskaping på rundt 100 millioner kroner i året bare på dette feltet. Samtidig reduseres risikoen for at utstyr bryter sammen.

Når Snøhvit-feltet i Barentshavet kommer i produksjon i 2007, skal det fjernstyres fra land. Dette er også et eksempel på hvordan sikker, kostnadseffektiv drift med høy regularitet og minimumsbemanning kan skape verdier.

– Nye metoder innebærer fleksibel bruk av personell. Når arbeidsoperasjone forenkles, kan vi frigjøre folk til andre, mer krevende prosjekter, mener Henriquez.

En fersk rapport fra Oljeindustriens Landsforening (OLF) konkluderer med at integrerte operasjoner kan gi minst 250 milliarder kroner i økte inntekter på norsk sokkel innen 2015.

– Oljeindustrien i Norge regnes for å være ledende i verden på dette området. Statoil står for nær 60 prosent av produksjonen på norsk sokkel. Med de ambisiøse målene selskapet har, er det en forutsetning at vi lykkes med dette, understreker Adolfo Henriquez.