Skip to content
no

Sikrer seg nye rigger

desember 8, 2006, 08:00 CET

Statoil har inngått avtaler med Aker Drilling ASA og Odfjell Invest AS for innleie av to nye borerigger. Tildelingen er avhengig av partnergodkjenning.

Riggene skal brukes til produksjons- og leteboring i Statoil-opererte lisenser i Halten-Nordland-området i Norskehavet og Tampen-området i Nordsjøen. 

Aker Drilling bygger sin rigg ved Aker Stord i Hordaland. Den skal leveres i første halvår 2008.

Odfjell Invest bygger riggen sin ved Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering i Sør-Korea. Den skal leveres i første halvår 2009. Begge riggene er 6. generasjonsrigger.
   
– Ved tildeling av kontraktene har det vært avgjørende at hensynet til både ytre miljø og arbeidsmiljø på riggene blir godt ivaretatt. Riggene kommer til å bidra til sikre og effektive operasjoner, sier Terje Overvik, konserndirektør for Undersøkelse og produksjon Norge.

Han legger til at anskaffelsene er et viktig bidrag til å oppnå de offensive produksjonsmålene Statoil har satt for Tampen- og Halten-Nordland-områdene.

Anskaffelsesdirektør Kjell-Erik Østdahl er fornøyd med at Statoil har sikret seg nødvendig framtidig riggkapasitet i et stramt marked.

- Med disse kontraktinngåelsene inviterer Statoil partnerne med på en fornyelse av en aldrende riggflåte på norsk sokkel. Statoil har stor tro på et langt liv på norsk sokkel. Disse to riggene vil være gode arbeidshester på sokkelen i 20-30 år, sier Østdahl.

Statoil har sikret seg fleksibilitet med hensyn til kontraktslengde og kan vente til 2008 før selskapet må bestemme seg for de endelige kontraktslengdene. Med opsjonsperioder har Statoil mulighet til å sikre seg riggene for inntil 20 år.