Skip to Content
no

Innovasjonspris for "virtuell geologi"

januar 12, 2007, 13:00 CET

Bruken av digital teknologi og detaljert overflateinformasjon til å kartlegge formasjoner dypt nede i jorden i jakten på olje innkasserte Hydros innovasjonspris for 2006.

Den årlige Innovasjonsprisen i Hydro er opprettet for å stimulere til nyskaping, deling av beste praksis og motivasjon i selskapet.

Et team fra Hydros forretningsområde Olje & Energi vant selskapets innovasjonspris for 2006 med bidraget “Virtual Geological Reality: Making business out of onshore geology”. Teamet har bestått av John Thurmond, David Hunt, Tore Løseth, Paul Gillespie og Ole J. Martinsen fra Hydros forskningssenter i Bergen.

Høyteknologisk

Gruppen har brukt overflatestudier, global posisjoneringsteknologi, satellittbilder og andre høyteknologiske verktøy for å skape en digital modell av oljereservoarer dypt nede i jorda.

Modellen bidrar til å kartlegge akkurat hvor det kan være olje, ved å studere geologiske trekk ved overflaten og utlede hvor oljen kan befinne seg ved å følge formasjonene under bakken.

Modellen kan studeres med Hydros verktøy for kunstig virkelighet, CAVE, som gjør at brukerne kan se tredimensjonale reproduksjoner av formasjoner under bakken.

Fordelen med denne nye metoden er lavere risiko og reduserte kostnader, både i letevirksomhet og produksjon.

Den nye arbeidsteknikken betyr at feltopplæringen og kursingen blir mer anvendt, i tillegg til at man kan spare dyr arbeidstid på feltet og forhindre kostbare feiltakelser.

Mer enn 70 bidrag

– Innovasjon er en grunnleggende del av vår måte å drive virksomhet på, sa konserndirektør Hilde Merete Aasheim, ansvarlig for Ledelse og kultur i Hydro, i forbindelse med prisutdelingen, som fant sted under Hydros toppledersamling i Molde torsdag.

Til sammen fem finalister presenterte sine bidrag til innovasjonsprisen på toppmøtet – tre fra Olje & Energi og to fra Aluminium Products i Hydro. Finalistene ble valgt ut fra mer enn 70 bidrag fra hele Hydros virksomhet.