Skip to content
no

Norsk-russisk miljøsamarbeid

januar 22, 2007, 13:00 CET

Statoil og myndighetene i Murmansk fylke samarbeider for å styrke oljevernberedskapen nordvest i Russland.

– Russerne står foran store utviklingsprosjekter til havs. Det stiller krav til oljevernberedskapen. Vi ønsker å bistå med vår kompetanse, slik at vi sammen sikrer en god miljøstandard i Barentshavet, sier Henrik Carlsen, Statoils direktør i Barents-regionen.

Han deltok under åpningen av Kystverkets nye trafikkstasjon i Vardø i dag, 23. januar. Trafikksentralens viktigste oppgaver er å overvåke skipsbevegelser, varsle faresituasjoner og håndtere hendelser som kan utvikle seg til fare for liv, helse eller miljø.

Til stede under åpningen var også representanter fra myndighetene i Murmansk, som Statoil har et tett samarbeid med. Partene mener at moderne oljeoppsamlingsutstyr vil styrke beredskapen i Kolafjorden.


Oljevernutstyret som nå gis til Murmansk har ikke vært brukt i reelle hendelser. Her er lignende utstyr i bruk under en øvelse (Foto:Rune Johansen)

I samarbeid med Kystverket overfører Statoil utstyr verd 11 millioner kroner til Murmansk. Tre oljeoppsamlingssystemer som Norsk oljevernforening for operatørselskap (NOFO) har hatt til disposisjon skal oppgraderes hos FRAMO i Bergen. Utstyret blir levert til Murmansk i april 2007. Statoil skal bidra med opplæring i bruk av utstyret. 

– På norsk sokkel foregår en modernisering av oljevernutstyret. Mye av utstyret har aldri vært i bruk og egner seg til bruk i Kolafjorden, sier Henrik Carlsen.

I havna i Murmansk foregår omlasting av råolje til store skip som går til Europa og USA. 

Statoil har også investert i laboratorieutstyr verd 7 millioner kroner til bruk i Murmansk. Etableringen av et laboratorium er i tråd med tiltakene som foreslås for å forebygge akutt oljeforurensing i forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (stortingsmelding nummer 8, 2005-2006).

– En oljeoppsamling blir svært mye mer effektiv dersom karakteristiske egenskaper ved oljen er kjent. Målet er å ta prøver av alle oljer som lastes for eksport i Murmansk. Prøveresultatene vil være tilgjengelige for norske og russiske myndigheter, sier Carlsen.

Myndighetene i Murmansk skal sørge for lokaler til laboratoriet samt skaffe tilgang på oljeprøver. Statoil skal få nødvendig utstyr på plass og gi opplæring i samarbeid med forskningsorganisasjonen SINTEF.