Skip to Content
no

VILVITE i Bergen: Drømmested for vitebegjærlige

mai 31, 2007, 13:00 CEST

- Dette er en stor dag for alle som har jobbet med å realisere drømmen om et vitensenter i Bergen. Det er blitt et senter uten sidestykke, der du kan risikere å lære noe mens du har det gøy!

Det var senterets administrerende direktør Svein Anders Dahl som slik slo an en uhøytidelig tone da VILVITE-senteret ble åpnet på Marineholmen torsdag i nærvær av rundt 250 innbudte gjester. Blant dem var også skoleelever fra Granvin, der seks år gamle Bjørghild Himle Egdetveit fikk en ekstra premie for å ha sendt inn navneforslaget VILMER på senterets maskot.

Men det ble Kunnskapsdepartementets statssekretær Per Botolf Maurseth som fikk æren av å foreta den høytidelige åpningen på vegne av statsråd Øystein Djupedal, som hadde måttet melde sykdomsforfall. Maurseth syntes VILVITE var et fantastisk og visjonært navn, fordi det viktige er at barn, unge og voksne skal ønske å vite, få muligheten til å fordype seg, drømme og undre seg:

– Et slikt senter bidrar nettopp å øke forståelsen for og engasjementet for naturvitenskap og realfag, som er vesentlig for å forstå hvor vi kommer fra og sammenhengene i verden vi lever i. Bare med økte kunnskaper i realfag kan vi komme fram til løsninger på de viktigste spørsmål vi står overfor. Her er det nok å nevne utfordringer innen helse- og miljøspørsmål.

Maurseth berømmet samarbeidet mellom det offentlige og de private selskapene med Hydro i spissen, som hadde gått sammen om å realisere vitensenteret på Marineholmen. Senteret vil uten tvil bety en kraftig styrking av det lokale forskningsmiljøet i Bergen, påpekte statssekretæren, som kunne opplyse at Regjeringen har gått inn for å øke bevilgningene til vitensentrene fra 10 til 16 millioner som ledd i satsingen på realfag.

Med lyd og spenst

Et sterkt hørbart innslag i åpningsprogrammet var Paradis barnekor, som med sin dirigent Veslemøy Fluge Berg sørget for å fylle senteret med energi i form av lyd, før trapeskunstner Desiree Hafstad viste sine balansekunstner.

Med på åpningen var selvsagt også representanter for Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og fra sponsorene BKK, GC Rieber Fondene, Nansensenteret, Sparebanken Vest, Bergens Rederiforening, BIR, NCE Subsea og Hordaland Politidistrikt, som har bidratt med et økonomisk fundament for den videre driften av VILVITE-senteret.

Det er den gamle verkstedhallen til Mjellem & Karlsen på Marineholmen ved Puddefjorden som er omgjort til vitensenter med 75 ulike installasjoner til fri bruk for nysgjerrige besøkende. De besøkende kan alle få satt fantasien i sving når de trer inn i lokalene, for her skal det lekes til kunnskap!

– I stedet for klassiske omvisninger baserer vi oss på det intuitive. Vi ønsker at publikum skal få gå der de vil i det 2.700 kvadratmeter store senteret. Egne viteverter, vitepunkter, høyttalere og forklarende tekster er hjelpemidler på runden i lokalene, forteller senterets markedssjef Anne Tove Koldal.

Kunnskapsbyen Bergen

Men en viktig målgruppe blir skoleklasser som gjennom besøk på senteret vil få dekket en god del av læreplanen i grunnskolen og den videregående skolen innen naturfag, biologi, fysikk og kjemi.

VILVITE har som mål å få 90.000 besøkende årlig. Målet må være å få flest mulig av regionens skoleelever til å oppleve den spenning og utfordring som er knyttet til naturfagene.

– Når Hydro går inn med 100 millioner kroner i støtte til å utvikle et nasjonalt ledende vitensenter i Bergen, er det ikke minst fordi byen er en viktig utdannings- og kunnskapsby i Norge, og fordi den har en helt spesiell posisjon i Hydros kunnskapsbaserte virksomhet, sier Leif Lømo, som er spesialrådgiver i Hydro for teknologiske spørsmål og medlem av styret for vitensenteret.

I sin hilsningstale under åpningen understreket konserndirektør Tore Torvund at Hydros satsing på vitensenteret var et uttrykk for selskapets samfunns-engasjement, og at Bergen var et naturlig sted for Hydro å investere i kunnskap.

– Det er viktig å satse midler på noe som kan bedre rekrutteringen til tekniske og naturvitenskapelige yrker. Det gjelder å kunne kapre de dyktige folkene i ung alder, påpekte han.

Hydro har også fått på plass sin egen installasjon med navnet "Dypet og Dekket", der den besøkende kan finne og utvinne olje fra havbunnen – og ikke minst konstatere hvor få eller mange oljemillioner som blir resultatet.

Fakta om Bergens vitensenter VILVITE

  • Et vitensenter er et naturvitenskapelig og teknologisk opplevelsessenter for alle fra 0 til 100.
  • Selskapet Bergen Vitensenter AS ble stiftet høsten 2005 og eies av Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Universitetet i Bergen og Bergen Næringsråd.
  • Hydros bidrag på 100 millioner kroner har gjort det mulig å bygge et vitensenter av internasjonalt format i Bergen.
  • Senteret legger vekt på det interaktive, der publikum skal forsøke å finne løsninger selv. Intensjonen er at barn og unge skal inspireres og motiveres.