Skip to Content
no

Opptur i ti år på Tjeldbergodden

juni 8, 2007, 20:00 CEST

Ti år etter at Statoil satte industrianlegget på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal i drift, dekker anlegget 14 prosent av Europas etterspørsel etter metanol.

– Metanolfabrikken er Europas største. Siden oppstarten har fabrikken produsert 8,1 millioner tonn metanol til en pris av 12 milliarder norske kroner, sier Arve Rennemo, direktør for industrianlegget på Tjeldbergodden.

Da Stortinget i 1992 vedtok at gassen fra det Statoil-opererte Heidrun-feltet i Norskehavet skulle føres i land på Tjeldbergodden og at gassen skulle brukes som råvare i metanolproduksjonen, var mange kritiske. Det ble hevdet at prosjektet ville bli meget ulønnsomt, og at det burde skrinlegges.

– Tallene taler for seg. Tjeldbergodden er en suksesshistorie, sier Rennemo.

Gassen fra Heidrun-feltet går via transportrøret Haltenpipe. Rørledningen, som er vel 250 kilometer langt og har en diameter på 16 tommer, har en kapasitet på 2,2 milliarder kubikkmeter gass i året. En tredjedel av kapasiteten utnyttes til metanolproduksjon.

Det ferdige produktet fraktes med skip til kunder i Europa. Metanol brukes som innsatsfaktor til kjemisk industri.

Statoils eierandel i fabrikken er 81,7 prosent, mens ConocoPhillips har 18,3 prosent.

I tillegg til metanolfabrikken består industrianlegget av en luftgassfabrikk og en liten fabrikk for produksjon av flytende naturgass (LNG). Fram til mai i år var det blitt produsert vel 86.000 tonn LNG og 613.000 tonn luftgasser (flytende nitrogen, oksigen og argon) ved anlegget.

Til sammen er det investert seks milliarder kroner i forbindelse med utbyggingen av Tjeldbergodden. Statoil Tjeldbergodden har betalt inn 388 millioner kroner i skatt. I tillegg er det betalt 166 millioner kroner i eiendomsskatt til kommunene Aure, Hemne og Hitra. Industrianlegget har kjøpt varer og tjenester for 1,9 milliarder kroner.

– Statoil Tjeldbergodden er en hjørnesteinsbedrift i et lite lokalsamfunn. 120 personer arbeider her, enda flere arbeider ved bedriftene som er blitt etablert i kjølvannet av anlegget, sier Rennemo.

Industrianlegget på Tjeldbergodden går ellers en spennende framtid i møte. Anlegget er viktig brikke i Halten CO2, et samarbeidsprosjekt mellom Statoil og Shell.

Selskapene utreder mulighetene for bygging av et gasskraftverk med fangst av karbondioksid (CO2) på Tjeldbergodden.