Skip to Content
no

Tørr brønn i Farsundbassenget

september 4, 2007, 10:00 CEST
– Denne brønnen kunne bidratt til å åpne en ny petroleumsprovins i Nordsjøen, og det er derfor skuffende at den ikke slo til, sier fungerende letesjef for norsk sokkel i Hydro, Ole Haugerud.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 317. Tillatelsen ble tildelt i 18. konsesjonsrunde i 2004. Målet for brønnen var å undersøke oljepotensialet i et prospekt kalt Loshavn beliggende i Farsundbassenget i Nordsjøen, om lag 50 kilometer fra Farsund.

Brønn 11/5-1 ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Polar Pioneer på 176 meters vanndyp.

Hovedmål for brønnen var sandsteiner av jura alder. Undersøkelsesbrønnen ble boret til totalt dyp på 1.929 meter under havoverflaten og ble avsluttet i bergarter av antatt nedre perm/karbon alder. Brønnen har gitt nyttig informasjon i et nytt område, og det blir nå utført omfattende datainnsamling. Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt.

– Boringen av denne brønnen har operasjonelt gått meget bra, og Hydro vil gjerne takke alle våre lokale samarbeidspartnere på Sør-Vestlandet for et godt samarbeid i forbindelse med denne boreoperasjonen, avslutter Haugerud.

  • Rettighetshavere i utvinningstillatelse 317:
    Norsk Hydro Produksjon AS (operatør) - 60 prosent
    Statoil ASA - 40 prosent